Oferte locuri de munca top

Termene limita pentru eliberarea documentelor ANCPI

Vor fi stabilite anumite termene limită pentru eliberarea documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate.

Un  nou ordin al ANCPI va stabili termenele în regim normal, precum și cele în regim de urgență, în care vor fi eliberate documentele şi datele acestei instituții (găsiți atașat Lista termenelor).

În cazul în care, printr-o singură cerere, sunt solicitate înscrieri succesive, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate.

Dacă înscrierile succesive presupun și intabularea dreptului de ipotecă convențională sau a dreptului de ipotecă legală constituit în aplicarea Programului Prima Casă, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul aferent încheierii de intabulare a dreptului de ipotecă.

Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare neintrând în calculul acestora.

Directorul oficiului teritorial poate stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute în anexă, cu consultarea prealabilă a președintelui Camerei Notarilor Publici în a cărei rază de activitate este situat oficiul teritorial.

Cererile care fac obiectul înregistrării în registrul general de intrare pot fi soluționate în regim de urgență, la solicitarea persoanei interesate și cu achitarea unui tarif suplimentar.

Solicitarea soluționării unei cereri în regim de urgență se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât și ulterior, în baza dovezii achitării diferenței de tarif.

Termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgență sunt cele prevăzute în anexă și se calculează de la data achitării tarifului de urgență, situație în care ziua înregistrării intră în calculul termenului. Dovada achitării tarifului de urgență se înregistrează în Registrul general de intrare la cererea inițială și se atașează la dosar de îndată. În cazul serviciilor de publicitate imobiliară solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce privește dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile Metodologiei de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară de către notarii publici.

Termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix, iar eliberarea acestora în regim normal se face la împlinirea termenului.

Termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgență este un termen maximal, iar eliberarea acestora în regim de urgență se poate face oricând în acest termen.

Acest ordin urmează să fie publicat în Monitorul Oficial, după care va intra în viogare în termen de 10 zile de la data publicării.

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Cum va fi extins un important aeroport din tara

Sume imense pentru reabilitarea termica a blocurilor din Capitala

A fost autorizata construirea a 130 apartamente

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus