Oferte locuri de munca top

Termene de plata prelungite in schemele de finantare pentru energie regenerabila

Au fost prelungite termenele de plată a ajutorului de stat în cadrul a patru scheme de finanțare pentru investiții în producția de energie din surse regenerabile.

Modificările au intrat deja în vigoare.

Astfel, plățile ajutorului de stat vor fi făcute până la data de 31 mai 2025, cel târziu, pentru cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari până la 31 decembrie 2023.

Este vorba despre următoarele scheme de ajutor:

* Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor

Sprijinul financiar este acordat microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mari pentru investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile cu excepția biomasei (SRE).

Schema se aplică pentru proiectele care propun ca acțiuni: Investiții în echipamente/utilaj e/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile și investiții în lucrări de modernizare/creșterea puterilor instalate.

* Sprijinirea autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producției de energie din surse regenerabile în vederea comercializării

În cadrul schemei sprijinul financiar este acordat autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local pentru investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile de energie (SRE), cu excepția biomasei, în vederea comercializării.

Proiectele propuse trebuie să vizeze una sau mai multe investiții eligibile din categoriile definite la art. 24 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2022, respectiv investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată comercializării.

* Eficiența energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014—2020

Obiectivul schemei de ajutor de minimis îl constituie promovarea unor investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Trei parcuri fotovoltaice vor fi infiintate cu 33 mil euro

* Sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la nivelul întreprinderilor în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014—2020

Implementarea schemei de ajutor de stat va contribui la realizarea următoarelor obiective:

– reducerea consumului de energie (energie electrică și termică, resurse energetice) de către beneficiari cu cel puțin 10%;

– reducerea emisiilor GES raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției;

– reducerea intensității energetice a activității beneficiarilor;

– o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecție și pe îmbunătățirea calității mediului.

Investițiile în măsuri de eficiență energetică presupun intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare, inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe, intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor. Lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Sus