Oferte locuri de munca top

Terenurile neingrijite din Sectorul 1, curatate de primarie pe cheltuiala proprietarilor

Proprietarii de terenuri situate în Sectorul 1 al Bucureștiului, terenuri neîngrijite și devenite depozite ilegale de deșeuri, trebuie să știe că vor avea de plătit către primărie costul de curățare a acestora.

Primăria Sectorului 1 va face curățenie iar cheltuielile cu lucrările de salubrizare/ igienizare/ îngrădire a terenurilor vor fi suportate de către proprietarii imobilelor.

Potrivit unui proiect de hotărâre aprobat ieri de către consilierii locali ai Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 va avea obligația ca, în termen de 30 de zile, să constituie o comisie de identificare și inventariere a terenurilor virane neîngrijite din Sectorul 1.

Aceasta în scopul identificării proprietarilor/administratorilor sau deținătorilor acestora.

Este vorba despre terenurile virane neîngrijite care au devenit surse de deșeuri clandestine sau surse de alergie din cauza vegetației care se dezvoltă spontan și pe care le dețin cu titlu instituțiile publice, agenții economici, persoanele juridice și persoanele fizice.

DGITL Sector 1 va acorda polițiștilor locali sprijinul necesar în acțiunea de identificare a proprietarilor acestor terenuri.

* Sancțiuni de până la 2.000 lei pentru proprietarii care nu-și salubrizează terenurile

Conform legislației în vigoare, proprietarii au obligația să asigure întreținerea, deratizarea, dezinsecția și salubrizarea terenurilor prin tunderea periodică în decursul unui an a vegetației și eliminarea deșeurilor aflate în incintă.

Totodată, aceștia au obligația să asigure curățenia la locurile de depozitare a materialelor de pe terenurile cu construcții nefinalizate și pe căile de acces și să ia măsuri pentru împrejmuirea terenurilor, pentru preîntâmpinarea depozitărilor ilegale de deșeuri municipale din partea unor persoane necunoscute.

După identificarea proprietarilor/administratorilor/deținătorilor terenurilor neîngrijite, Poliția Locală Sector 1 îi va soma ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data somației, să le salubrizeze/igienizeze și eventual să le îngrădească.

Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție se sancționează cu amendă cuprinsă între 500-1.500 lei pentru persoanele fizice și între 1.000-2.000 lei pentru persoanele juridice.

În situația neîndeplinirii de către proprietari a obligațiilor legale care le revin, administrația locală a Sectorului 1, prin Administrația Domeniului Public, va efectua pe cale administrativă, în baza dispoziției primarului Sectorului 1, lucrările de salubrizare/igienizare/îngrădire a terenurilor în cauză. Lucrările se vor efectua în numele și pe cheltuiala persoanelor notificate, iar valoarea lucrărilor realizate va fi recuperată de la acestea.

În toate cazurile în care persoana notificată nu va permite accesul pe terenul supus lucrărilor de salubrizare/îngrădire, în vederea executării acestora, Administrația Domeniului Public Sector 1 va solicita autorizarea instanței judecătorești competente pe calea ordonanței președințiale.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus