Oferte locuri de munca top

Teren din fondul forestier pentru construirea partiilor de schi

Pentru a facilita dezvoltarea turismului pentru practicarea sporturilor de iarnă, un grup de parlamentari a inițiat un proiect de lege pentru clarificarea procedurii de scoatere din fondul forestier a terenurilor necesare realizării unor domenii schiabile noi sau a dezvoltării celor existente.

Proiectul, adoptat tacit de Senat, vizează modificarea și completarea legii pentru aprobarea programului național de dezvoltare a turismului ”Schi în România”.

Prin modificarile aduse în anul 2019, legea „Schi în România” a stabilit în mod clar care sunt zonele pretabile pentru dezvoltarea domeniilor schiabile și a simplificat parțial procedurile de scoatere din fondul forestier a terenurilor necesare realizării unor noi asemenea investiții, precum și a dezvoltării celor existente.

În practică, susțin inițiatorii noului proiect legislativ, s-a dovedit că există în continuare anumite piedici legislative care stopează dezvoltarea acestui sector turistic.

Una dintre piedicile legislative identificate este aceea că, potrivit prevederilor în vigoare, unitățile administrativ-teritoriale și/sau asociațiile de dezvoltare intercomunitare care doresc să amenajeze, dezvolte sau reabiliteze infrastructura domeniilor schiabile ori pârtii destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă (biatlon, bob, sanie, etc.) prin scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier național trebuie în mod obligatoriu să realizeze compensarea cu terenuri echivalente ca suprafață și bonitate.

Acest lucru, în cele mai multe situații, este imposibil de realizat, având în vedere faptul că unitățile administrativ-teritoriale și asociațiile de dezvoltare intercomunitare nu dețin suprafețe de teren care să poată fi folosite pentm a realiza compensarea.

Organizarea domeniilor schiabile este esențială, susțin inițiatorii proiectului legislativ de modificare a Legii ”Schi în România”, ținând cont de evoluția preferințelor în materie de turism și de faptul că practicarea sporturilor de iarnă este principala activitate asociată turismului montan.

Proiectul de modificare a legii prevede:

* scoaterea definitivă din fondul forestier național se realizează prin compensare cu terenuri echivalente ca suprafață și bonitate. Echivalența valorică se calculează conform legislației silvice specifice în vigoare.

* prin excepție, scoaterea definitivă din fondul forestier național se realizează fără compensare, dacă obiectivele, pentru care se propune aprobarea, sunt declarate de interes local sau național și/sau de utilitate publică.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus