Oferte locuri de munca top

Tarifele de distributie a energiei electrice in cazul fuziunii operatorilor

Noi modificări au fost propuse în ceea ce privește tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. Noile propuneri au fost înaintate în procesul de consultare publică pentru modificarea Metodologiei de stabilire a acestor tipuri de tarife.

Conform unui proiect de ordin, urmează să fie adăugate prevederi legate de fuziunea mai multor operatori de distribuție.

Astfel, vor fi reformulate prevederile referitoare la situația reorganizării prin fuziune în timpul unei perioade de reglementare astfel încât să se asigure că niciun consumator nu va plăti un tarif de distribuție mai mare față de situația în care fuziunea nu ar avea loc.

De asemenea, s-a urmărit asigurarea unui cash flow operatorului rezultant în urma fuziunii care să-i permită desfășurarea activităților necesare prestării serviciului de distributie, precum și îndeplinirii programelor de investiții asumate la începutul perioadei de reglementare.

În situaţia fuziunii mai multor operatori de distribuţie, beneficiile brute realizate în urma fuziunii considerate reduceri de costuri față de costurile aprobate, precum și cheltuielile care rezultă în urma procesului de fuziune vor fi raportate anual în mod distinct de operatorul care a rezultat în urma fuziunii.

Beneficiile brute realizate vor fi împărțite în mod egal între operator și utilizatorii de rețea la sfârșitul perioadei de reglementare.

De asemenea, au fost introduse prevederi cu privire la nerecunoașterea în tarif a oricăror cheltuieli generate de fuziune.

Totodată, au fost introduse prevederi cu privire la corectarea venitului reglementat în urma unei decizii a Consiliului Concurenței rămase definitive. În această situație, dacă Consiliul constată încălcări ale legislației în vigoare care afectează piața de energie electrică, venitul reglementat al operatorului de distribuție va fi corectat cu costurile aferente obiectivelor care au făcut obiectul investigației.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus