Oferte locuri de munca top

Tarife in 2022 pentru trecerea terenurilor agricole in intravilan

Valoarea tarifului datorat în anul 2022 pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan, a fost stabilită prin ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Noul ordin, intrat în vigoare prin publicarea sa în Monitorul Oficial, înlocuiește anexa vechiului ordin din 2018.

În principiu, noul ordin actualizează valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație.

* Coeficientul de inflație aplicabil pentru perioada anului 2022 este în valoare de 5,1%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

* Valoarea tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se calculează înmulțind suprafața în mp cu valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație din tabel.

* Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație, datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan, prevăzut în prezenta anexă, se aplică până la data de 31 decembrie 2022, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade în anul următor până la data publicării coeficientului de inflație de către Institutul Național de Statistică pe pagina oficială de internet aplicabil anului următor și aprobării valorii actualizate prin ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Clasa terenului agricol 1 2 3 4 5
Tarif (lei/mp) 4,00 3,50 3,00 2,50

2,00

 

Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație (lei/mp) 4,204 3,678 3,153 2,627

2,102

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus