Oferte locuri de munca top

Suplimentarea benzilor pe trei autostrazi: se pregateste o noua licitatie

Cu toate că este plănuită creșterea etapizată până în 2030 a capacităților de transport pe trei autostrăzi din țară: A1 București – Pitești, A2 București – Fundulea și A3 Moara Vlăsiei – Dumbrava, până în prezent nu s-a semnat nici un contract în acest sens.

Procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare privind elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru cele trei loturi de autostradă a fost anulată.

Documentația tehnică privind reluarea promovării procedurii de achiziție publică a contractului de servicii de proiectare a fost înaintată compartimentului cu atribuții privind achizițiile publice din cadrul C.N.A.I.R. – S.A., fiind în desfășurare procedura de reluare a licitației.

În Documentația tehnică sunt cuprinse următoarele:

* Studiu de Fezabilitate, inclusiv Expertiza Tehnică – 17 luni (din care 3 luni Expertiza Tehnică)

* Raport financiar final – o lună.

Prestatorul va trebui să întocmească câte o documentație pentru fiecare Studiu de fezabilitate elaborat / revizuit aferent lărgirii celor 3 sectoare de autostradă A1 București-Pitești, A2 București – Fundulea, respectiv A3 Moara Vlăsiei – Dumbrava.

Sursa de finanțare aferentă contractului de prestare servicii pentru elaborarea studiilor de fezabilitate va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și alte surse de finanțare legal constituite.

Unitate noua de productie, cu aproape 18 mii mp scd

Oportunitatea demarării unor studii referitoare la extinderea autostrăzilor în operare, în zona marilor orașe este prevăzută în Master Planul General de Transport al României – în Programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030, în cadrul capitolului Măsuri pentru îmbunătățirea siguranței rutiere.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2024

Revista Arena Constructiilor martie 2024

Sus