Oferte locuri de munca top

Sunt asigurati banii pentru plata lucrarilor in proiectele POR

Sunt asigurate toate sumele pentru plata lucrărilor de construcții din cadrul proiectelor realizate prin POR 2014-2020, a confirmat Ministerul Lucrărilor Publice.
În acest sens, la nivelul AM POR sunt asigurate sumele pentru plățile din fonduri europene și pentru cofinanțarea de la bugetul de stat.
Pentru a putea primi sprijinul financiar oferit prin POR 2014-2020, Autoritatea de Manegement POR a luat mai multe măsuri în vederea continuării derulării proiectelor chiar și pe timp de pandemie.
De asemenea, pentru atingerea țintelor lunare de absorbție a fondurilor europene în cadrul POR 2014-2020, au fost stabilite acțiuni care constau în supracontractarea proiectelor și în monitorizarea săptămânală a respectării graficelor de depunere a cererilor de rambursare/plată aferente proiectelor aflate în implementare.
Pe perioada situației de urgență Ministerul Lucrărilor Publice și-a continuat activitatea și a elaborat o serie de instrucțiuni pentru Autoritățile de Management /Organismele Intermediare pentru contractare, verificare achiziții, plăți și monitorizare în cadrul POR 2014 – 2020.
Astfel s-a stabilit:
* prelungirea duratei de implementare a proiectelor, până la 31 decembrie 2023 prin încheierea de acte adiționale;
* continuarea procesului de evaluare selecție și contractare, de autorizare a cheltuielilor și a celor de monitorizare, prin evitarea contactului direct cu persoane și documente;
* procesarea cererilor de rambursare finală prin efectuarea de către OI și AMPOR a vizitelor finale de monitorizare și de verificare a cheltuielilor și emiterea Notei de finalizare, după încetarea stării de urgență.
Pentru desfășurarea conformă a contractelor finanțate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, beneficiarii pot opta pentru:
– prelungirea perioadei de implementare;
– solicitarea de modificări necesare în implementarea proiectelor, prin MYSMIS, e-mail și cu folosirea semnăturii electronice;
– amânarea unor termene de realizare care nu pot fi respectate în contextul actual;
– realizarea calculului numărului mediu de salariați pentru anumite proiecte cu excluderea perioadei de stare de urgență, dar și cu luarea în considerare a unei perioade de tranziție;
– realizarea calculului indicatorilor datorați de Beneficiari în perioada de durabilitate, până la finalul anului 2020, având în vedere intervalul în care nu s-au putut respecta obligațiile aferente;
– transmiterea către AMPOR, pentru verificare și autorizare cheltuieli eligibile, de cereri de rambursare intermediare și finale pentru care vizitele pe teren de verificare și/sau monitorizare nu au putut fi efectuate;
– suspendarea implementării/perioadei de durabilitate a proiectelor.
Au fost identificate și aplicate măsuri pentru combaterea efectelor generate de epidemia de COVID – 19:
* Pentru Axa Prioritară 8, dedicată infrastructurii de sănătate, beneficiarii care au contracte încheiate, în special pentru UPU, pot modifica lista de echipamente medicale;
* Pentru Axa Prioritară 2, dedicată mediului de afaceri, pentru beneficiarii care au contracte de finanțare încheiate, se poate analiza situația de adaptare/ extindere a procesului și capacităților de producție care să permită realizarea de materiale sanitare, echipamente medicale, produse biocide, materiale pentru protecția personalului medical;
* Pentru Axa Prioritară 15, dedicată Inițiativei pentru IMM-uri, se suspendă, până la 31 decembrie 2020, verificarea criteriului privind obligativitatea IMM-urilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către buget.

 

 

 

Citiți și:

Doua proiecte vor cumula peste 500 de unitati locative

Peste 30 mii mp de spatii comerciale, depozitare si showroom, langa Capitala

Cat costa manopera pentru lucrari la acoperis

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

Sus