Oferte locuri de munca top

Sumele rambursate necuvenit prin POS Mediu vor fi restituite

Cheltuielile autorizate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu pentru obiectivele de investiții finalizate, incluse în Declarația Finală de Cheltuieli pentru program, vor fi plătite prin reîntregire, anterior rambursării sumelor de la Comisia Europeană, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului.

În cazul în care sunt indentificate sume rambursate necuvenit, AM POS Mediu, structură coordonată de MDRAPFE, notifică beneficiarii obiectivelor de investiții și solicită restituirea sumelor în termen de 30 de zile calendaristice.

„În situația în care beneficiarii nu restituie sumele rambursate necuvenit în termenul stabilit, MDRAPFE, prin AM POS Mediu, solicită în scris Ministerului Finanțelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin. ”

Restricțiile vor înceta abia când MFP va primi în scris din partea MDRAPFE asigurări conform cărora sumele au fost recuperate de la beneficiari.

La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajază să achite sumele rambursate necuvenit, directorii generali ai Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice sau șefii Administrațiilor Județene ale Finanțelor Publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit. În cerere trebuie menționat MDRAPFE, prin AM POS Mediu, ca beneficiar al sumelor și, totodată, trebuie precizate detaliile privind plata.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităților Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, în termen de două zile. Totuși, dacă aceștia nu prezintă documentele în termenul prevăzut sau acestea nu sunt întocmite corespunzător, „unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase și motivele pentru care au fost retrase”.

Proiectul de OUG pentru completarea OUG nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorției fondurilor externe nerambursabile a fost publicat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Acesta va fi supus consultărilor publice, până la data de 4 martie, timp în care persoanele interesate pot trimite observații și propuneri către MDRAPFE.

Descarca si citeste proiectul 

 

 

 

 

 

TopJobs –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus