Solplanet x AeroFix

Studiul de fezabilitate pentru electrificarea a 57 km linii CF, in licitatie

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat licitaţia deschisă, în valoare totală de 3,1 milioane lei, pentru elaborarea studiului de fezabilitatecare va sta la baza proiectului de electrificare a unei linii de cale ferată. Implementarea acestui proiect contribuie în mod direct nu doar la dezvoltarea transportului feroviar, ci și la reducerea impactului asupra mediului înconjurător.

Studiul de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord (57 km) trebuie să identifice cea mai eficientă soluție din punct de vedere tehnico-economic, în vederea obținerii sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României și respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

* creșterea vitezei medii de circulație a trenurilor;

* creșterea atractivității transportului feroviar pe acest tronson;

* minimizarea efectelor negative asupra mediului;

* creșterea volumului de transport pe calea ferată;

* descongestionarea traficului feroviar din București și zonele limitrofe;

* menţinerea şi, eventual, atragerea de noi transporturi de pe Coridorul European de Marfă RFC 7 Praga – Atena pe teritoriul României;

* creșterea veniturilor CFR din taxa de utilizare a infrastructurii.

De asemenea, studiul de fezabilitate va cuprinde inclusiv toate datele necesare pentru obţinerea tuturor avizărilor în vederea promovării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi pentru exproprierea imobilelor aferente obiectivului de investiţii ”Electrificarea și reabilitarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”, inclusiv completarea/modificarea (dacă este cazul) documentației, prin implementarea tuturor cerințelor/solicitărilor emitenților de avize.

Valoarea estimată a contractului este de 3.146.831 lei, fără TVA, iar sursa de finanțare va fi asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Durata contractului este de 9 de luni.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 23 august 2021.

 

Sus