Oferte locuri de munca top

Studiu BNR: Cat investesc si cat castiga strainii in tara noastra

Fluxul net de investiții străine directe a înregistrat anul trecut o valoare de peste 10 miliarde de euro, conform Băncii Naționale a României.

Acest nivel este puțin probabil că se va realiza și anul acesta, având în vedere că investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat peste 4,25 miliarde euro în ianuarie – iulie anul acesta, comparativ cu 5,99 miliarde euro în perioada similară a anului trecut.

BNR a realizat, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, cercetarea statistică anuală pentru determinarea investițiilor străine directe (ISD), principala sursă de date pentru elaborarea statisticilor ISD.

Obiectivul principal a fost determinarea fluxului net de ISD în cursul anului 2022 în întreprinderile investiție străină directă rezidente, a veniturilor obținute de nerezidenți din aceste investiții, precum și a soldului ISD în România la 31 decembrie 2022.

Investițiile străine se ridicau la circa 108 miliarde euro, sold la finele anului trecut

Fluxul net de Investiții Străine Directe în anul 2022 a înregistrat valoarea de 10.039 milioane euro, din care:

* 7,89 miliarde de euro – participații la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea aportului la capitalurile proprii ale întreprinderilor ISD, în valoare de 1,83 miliarde euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 6,05 miliarde euro);

* 2,14 miliarde euro – instrumente de natura datoriei în relația cu investitorii străini direcți și cu societățile din cadrul grupului acestora, determinate prin diferența dintre datorii și creanțe înregistrate.

Soldul Investițiilor Străine Directe la 31 decembrie 2022 a atins nivelul de 107,94 miliarde euro, din care:

* 76,57 miliarde euro – capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (70,9% din total sold ISD);

* 31,37 miliarde euro – instrumente de natura datoriei în relația cu investitorii străini direcți și cu societățile din cadrul grupului acestora (29,1%).

Unitate de productie a unei multinationale, extinsa cu peste 5 mii mp

Străinii au realizat profituri de peste 14 miliarde de euro anul trecut

Veniturile din Investițiile Străine Directe realizate de nerezidenți în anul 2022 au înregistrat valoarea de 12,16 miliarde euro, după cum urmează:

* Veniturile din participații la capital s-au situat la nivelul de 11,45 miliarde euro, fiind determinate ca diferență între profiturile după impozitare ce revin învestitorilor străini, în valoare de 14,68 miliarde euro, din totalul profiturilor obținute de întreprinderile ISD și pierderile ce revin acestora, în valoare de 3 231 milioane euro, din totalul pierderilor înregistrate de întreprinderile ISD în anul 2022.

* Veniturile nete din dobânzi au înregistrat un nivel de 718 milioane euro, calculate ca diferență între dobânzile primite de către investitorii străini direcți pentru creditele acordate întreprinderilor deținute în România și dobânzile plătite de către aceștia pentru creditele primite de la aceste întreprinderi, atât direct, cât și prin alte companii nerezidente din cadrul grupului.

Metodologia utilizată la elaborarea acestor statistici este conformă cu prevederile Manualului balanța de plăți și poziția investițională internațională editat de Fondul Monetar Internațional, ediția a 6-a (BPM6), precum și cu manualul Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, ediția a IV-a, elaborat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2023

Sus