Oferte locuri de munca top

Strategia Nationala a Locuirii, in dezbatere publica

Pilonii cheie ai strategiei naţionale în domeniul locuirii din țara noastră reprezintă recomandări formulate de experții Băncii Mondiale, după cum se arată în proiectul Strategiei Naționale a Locuirii, intrat în dezbatere publică

Recomandările au fost structurate pe cinci arii prioritare:

(1) consolidarea seismică a clădirilor rezidenţiale cu structură nesigură,

(2) prioritizarea îmbunătăţirii locuinţelor şi cartierelor vechi,

(3) prioritizarea asistenţei din sectorul locuirii, acordate persoanelor sărace şi vulnerabile,

(4) îmbunătăţirea programului de locuinţe sociale,

(5) facilitarea construirii de locuinţe accesibile ca preţ de către sectorul privat.

În conformitate cu recomandările Băncii Mondiale, unul dintre principiile de bază ale strategiei trebuie să fie o piață funcțională de locuințe care implică atât sectorul public, cât și pe cel privat.

O piață în care sectorul public să joace un rol esențial în furnizarea de sprijin direct în sectorul locuințelor pentru grupurile cele mai sărace și mai vulnerabile.

Statul să intervină în mod activ pe acele teme și sectoare specifice care se confruntă cu disfuncționalitate de piață.

De asemenea, este avută în vedere și valorificarea investițiilor private în direcția locuințelor accesibile prin soluții de piață „asistate”.  Iar de la sectorul privat se așteaptă să adaptează soluțiile la nevoile în materie de locuințe ale grupurilor sociale cu venituri medii și mari.

Totodată, din rapoartele elaborate de Banca Mondială rezultă ca necesitate redefinirea rolului statului în scopul asigurării unei pieţe funcţionale a locuinţelor, ceea ce ar putea ameliora în mod semnificativ condițiile de locuit la costuri relativ scăzute.

Scopul declarat al Strategei Naționale a Locuirii este identificarea măsurilor și crearea instrumentelor necesare în vederea asigurării accesului la condiţii de locuire adecvate pentru toate categoriile de persoane, până în anul 2030.

Obiectivele Strategiei Naţionale a Locuirii sunt următoarele:

  1. Realizarea reformei legislative și instituționale
  2. Asigurarea securității locuirii în față hazardurilor natural și antropice
  3. Creşterea calităţii locuirii
  4. Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire pentru categoriile vulnerabile
  5. Creşterea fondului de locuinţe publice
  6. Dezvoltarea pieţei de locuinţe

Elaborarea şi aplicarea strategiei naţionale a locuirii este în atribuțiile Centrului Naţional pentru Aşezări Umane, organism interministerial, fără personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea primului-ministru.

Componenţa Centrului Naţional pentru Aşezări Umane (CNAU) este formată din reprezentanţi a 24 de instituţii, autorităţi ale administraţiei publice centrale, institute de cercetare, structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale de utilitate publică din domeniul locuirii şi confederaţii patronale şi sindicale interesate, reprezentative la nivel naţional.

Având în vedere numărul mare al membrilor CNAU, acest organism interministerial nu a fost niciodată funcţional, în ciuda încercărilor de constituire şi convocare a acestuia.

În acest sens se consideră necesară abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2001 şi constituirea unui comitet interministerial cu o componenţă mai suplă şi cu atribuţii în monitorizarea implementării Strategiei Naţionale a Locuirii.

 

 

 

Citiți și:

Peste 270 apartamente, intr-o prima etapa a unui amplu cartier rezidential

179 mil euro pentru modernizarea unor sectoare de drum judetean

Investitorii mizeaza pe cresterea preturilor noilor apartamente

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Sus