Solplanet x AeroFix

Strategia energetica a Romaniei 2025 – 2035 a intrat in consultare publica

Strategia Energetică a României pentru perioada 2025 – 2035, elaborată de Ministerul Energiei a intrat în etapa de consultare publică. (fișier atașat la finalul știrii)

Strategia stabilește că România își va menține actuala poziție, de exportator de energie și furnizor de securitate pentru Republica Moldova, pentru regiune și pentru întreaga Europă.

În același timp, consumul intern de energie este previzionat și va fi încurajat să crească, făcând necesară creșterea concomitentă a capacității de producție energie curată pentru a răspunde ambelor imperative.

Strategia Energetică are șase obiective generale care structurează întregul demers de analiză și planificare pentru perioada 2025-2035 și în orizontul de timp al anului 2050.

Acestea sunt Securitate energetică, Energie cu emisii scăzute de carbon, Eficiență energetică, Asigurarea accesului fizic la energie pentru toți consumatorii și accesibilitate financiară și competitivitate economică a energiei, Piețe de energie eficiente, Digitalizare, dezvoltarea rețelelor inteligente și securitatea cibernetică, care sunt abordate în conținutul documentului.

Securitate energetică

Gazul natural va fi utilizat ca și combustibil de tranziție, jucând un rol vital prin capacitatea acestuia de a răspunde rapid la variațiile cererii.

Totodată, sursele cu emisii scăzute de carbon, precum energia nucleară, vor contribui semnificativ la creșterea producției de energie electrică fără emisii de gaze cu efect de seră.

De asemenea, stocarea energiei în baterii, hidrocentralele cu acumulare prin pompaj și hidrogenul vor juca un rol esențial pentru creșterea flexibilității și echilibrării SEN, având capacitatea de a oferi servicii de reglaj primar, secundar și terțiar.

Pe lângă asigurarea resurselor primare și producerea energiei, este esențială încurajarea creării și dezvoltării lanțului de aprovizionare care să asigure necesarul de materiale și echipamente pentru implementarea investițiilor planificate în documentele programatice la nivel național.

Energie cu emisii scăzute de carbon

Procesul de eliminare treptată a combustibililor fosili solizi din mixul energetic reprezintă o acțiune necesară, astfel România a stabilit anul 2032 ca termen pentru dezafectarea capacităților de producere a energiei pe bază de huilă și lignit.

Odată cu creșterea capacităților de producere a energiei electrice din SRE, stocarea energiei în baterii, hidrocentrale cu acumulare prin pompaj și hidrogenul vor juca de asemenea un rol esențial pentru creșterea flexibilității și echilibrării sistemului electroenergetic, având capacitatea de a oferi servicii de reglaj primar, secundar și terțiar.

Extinderea sectorului nuclear național, cu construcția de noi unități de scală mare și reactoare modulare de mici dimensiuni (RMM) până în 2035, va contribui semnificativ la creșterea producției de energie electrică cu emisii scăzute de carbon.

Eficiență energetică

La orizontul anului 2035, cu perspectiva anului 2050, pentru a îmbunătății semnificativ eficiența energetică la nivel național Strategia propune următoarele:

Eficiența operațională: optimizarea proceselor de producție, transport și distribuție a energiei pentru a minimiza pierderile și costurile; utilizarea tehnologiilor și practicilor avansate pentru a îmbunătăți eficiența centralelor electrice, a rețelelor și a altor infrastructuri; realizarea lucrărilor de întreținere și modernizare pe baze predictive și inteligente a echipamentelor și sistemelor din sectorul energetic, în special a celor critice.

Eficiența resurselor: În contextul resurselor naturale finite și având în vedere că resursele energetice sunt concentrate geografic, sectorul energetic trebuie să se concentreze pe utilizarea eficientă a acestor resurse.

Aceasta include extracția și utilizarea eficientă a combustibililor fosili, precum și dezvoltarea și utilizarea resurselor de energie regenerabilă, cum ar fi energia solară, eoliană și hidroelectrică, respectiv al gazelor verzi (biometan, hidrogen, metan sintetic etc.).

Eficiența energetică în utilizarea finală: promovarea eficienței energetice în rândul consumatorilor – atât industriali, cât și rezidențiali – este un aspect critic.

Aceasta implică încurajarea utilizării aparatelor electrocasnice eficiente din punct de vedere energetic, îmbunătățirea izolației clădirilor și promovarea practicilor care reduc consumul de energie.

Eficiența costurilor: Eficiența este strâns legată de rentabilitate. Aceasta implică asigurarea faptului că serviciile energetice sunt furnizate la cel mai mic cost posibil, păstrând în același timp calitatea și fiabilitatea.

Eficiența costurilor înseamnă, de asemenea, prioritizarea investițiilor în tehnologii și proiecte care oferă cea mai bună rentabilitate a investiției în timp.

În cadrul Strategiei, obiectivul general – Eficiență energetică este tratat prin prisma celor 2 obiective specifice, respectiv Abordarea integrată a sectorului de încălzire și răcire centralizată a clădirilor, cu coordonarea proiectelor de investiții pe întreg lanțul valoric și Diminuarea pierderilor de energie din rețelele de transport și distribuție energie.

Asigurarea accesului fizic la energie pentru toți consumatorii și accesibilitate financiară și competitivitate economică a energiei.

În cadrul Strategiei, obiectivul general este asigurarea accesului fizic la energie pentru toți consumatorii și accesibilitate financiară și competitivitate economică a energiei este tratat prin prisma celor 5 obiective specifice, respectiv accesul la energie electrică pentru toți conusmatorii.

De asemenea alte obiective sunt creșterea gradului de racordare a consumatorilor casnici și industriali la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, îmbunătățirea accesului la energie termică în sistem distribuit sau individual, asigurarea accesibilității costurilor pentru consumatorii industriali, asigurarea accesibilității costurilor pentru consumatorii casnici.

Piețe de energie eficiente

Elementele cheie  ce urmează a fi transpuse sau implementate la nivel național vor trebui să asigure:

* Prețuri la energie mai stabile și mai previzibile, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței și evitând denaturarea pieței comunitare

* Mai bună pregătire pentru crizele viitoare

* Protejarea și consolidarea rolului consumatorilor

* Asigurarea securității aprovizionării

* Digitalizare, dezvoltarea rețelelor inteligente și securitatea cibernetică

Soluțiile digitale pentru monitorizarea și controlul sistemelor, integrate în toate segmentele sectorului de energie electrică, termică și gaze naturale (producere, transport, înmagazinare, distribuție, furnizare și utilizare), vor facilita implementarea măsurilor pentru creșterea eficienței energetice, sporirea flexibilității sistemului, prioritizarea producției și a consumului de energie curată și optimizarea consumurilor la utilizatori.

 

 

Descarcati aici

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus