Oferte locuri de munca top

Statul vrea sa inchirieze spatii de birouri in apropierea Guvernului

Statul vrea să închirieze spații într-o clădire de birouri. În acest sens, Ministerul Energiei a lansat o procedură de selecție de oferte. Un nou sediu este necesar deoarece la schema de personal cu 366 de posturi, actualul sediu în care își desfășoară activitatea are o suprafață insuficientă pentru desfășurarea activității întregului personal (revenind 3,55 mp fiecărui angajat), nefiind respectate standardele instutuționale de minim 6 mp/persoană

Suprafața totală a spațiului închiriat va trebui să fie între un minim de 3.500 mp și un maxim de 4.250 mp, ceea ce înseamnă că Ministerul este dispus să cheltuiască lunar între 64.750 euro și 78.625 euro (calculat la un curs euro de aproximativ 5 lei/euro) pentru chirie și întreținere. Asta pentru că prețul maxim oferit este de 18,50 euro/mp/lună.

Viitor mare ansamblu imobiliar, propus in zona de nord a Bucurestiului

Mai exact, în valoarea de 18,50 euro este cuprinsă:

* chiria de maxim 14 euro/mp/lună, inclusiv TVA, pentru perioada mai – decembrie 2021;
* pentru utilități/întreținere maxim 4,50 euro/mp, inclusiv TVA, pentru perioada mai -decembrie 2021.

Sursa de finanțare o reprezintă bugetul de stat.

Entitatea contractantă va încheia un contract până la 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii pe o perioada de 5 ani, condiţionată de alocările de la buget.

Criteriul de atribuire este ”raport calitate-preț”.

Ofertele pot fi trimise la adresa achizitii@energie.gov.ro până la data de 22 aprilie 2021.

Cerințele tehnice minime obligatorii, conform caietului de sarcini, sunt următoarele:

* Suprafața totală a spațiului de închiriat: minim 3.500 mp și maxim 4.250 mp

* Suprafața utilă va fi compusă din spații pentru birouri, săli de curs, săli de conferință, și diverse încăperi: chicinete, grupuri sanitare etc.) spațiu pentru arhivă minim 40 mp, spațiu pentru magazii de mobilier, rechizite, echipamente birotică – minim 100 mp, sală servere, la care se adaugă suprafața căilor de acces

* Dotări: instalații sanitare, instalații electrice, apă, canalizare, gaz, sistem de încălzire, în perfectă stare de funcționare şi mobilier nou sau în stare foarte bună

* Să asigure minim 4 locuri de parcare, locuri ce vor fi oferite entității contractante cu titlul gratuit pe întreaga perioada de derulare a contractului

* Sistem centralizat de condiționare aer

* Sistem anti-incendiu montat pe fiecare etaj al imobilului

* Sistem de acces securizat, sistem supraveghere video

* Spațiul să fie cablat pentru rețea de calculatoare

* Imobilul să fie amplasat în zona A a sectorului 1, din Bucureşti, pe o rază de maxim 2,5 km față de sediul Guvernului

* Spațiul va fi compact, dispus pe mai multe etaje, cu suprafață pe etaj de cel puțin 600 mp

* Spații comune holuri, lifturi, grupuri sanitare pentru femei şi bărbați la fiecare etaj

* Acces la mijloacele de transport în comun pe o distanță maxima de 500 m

* În fiecare birou existent sau nou compartimentat să fie asigurat un iluminat natural prin existența ferestrelor cu posibilitatea de deschidere în fiecare diviziune a spațiilor destinate pentru birouri.

* Spațiu special amenajat pentru pubele.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus