Oferte locuri de munca top

Statul va suporta suplimentarea valorii unor contracte de achizitie publica

Statul va suporta sumele suplimentare necesare pentru ajustarea valorii unor contracte de achiziție publică cu prețul materialelor de construcție, ca urmare a încheierii actelor adiționale.

Un proiect de act normativ reglementează suportarea de la bugetul de stat, pentru programe cu finanțare europeană, a sumelor suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică, exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor nerambursabile prin programe.

În situația în care la nivelul contractului de finanțare nu există economii/sume ce pot fi transferate în vederea suplimentării valorii eligibile a cheltuielilor aferente lucrărilor, se vor avea în vedere următoarele etape:

* modificarea, contractului de finanțare va fi realizată prin intermediul unui act adițional, având ca obiect creșterea valorii neeligibile a acestuia cu suma reprezentând suplimentarul rezultat în urma ajustării prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări

* depunerea și verificarea dosarului achiziției/ actului adițional la contractul de achiziție publică/contractul sectorial de lucrări la organismul intermediar/ autoritatea de management

* solicitarea la decontare a cheltuielilor neeligibile rezultate ca urmare a ajustării prețului la materiale conform prevederilor OG 15/2021 se va realiza prin cereri de rambursare/plata în cadrul cărora se solicita și cheltuieli eligibile.

* în cazul programelor de cooperare teritorială europeană pentru care MDLPA este Autoritate de management, pe baza nevoii identificate de către beneficiarii români se vor  dezvolta mecanisme specifice în conformitate cu cadrul legal și procedural.

* în cazul programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina pentru care România îndeplineşte rol de Autoritate Naţională, pe baza nevoii identificate de către beneficiarii români şi a lipsei instrumentelor dezvoltate de Autoritatea de management a programului pentru acoperirea acestei nevoi, Autoritatea naţională va dezvolta mecanisme specifice.

Verificarea documentelor depuse în această etapă va fi realizată în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorității naționale.

Vă amintim că prin OUG nr. 15/2021 se reglementează posibilitatea ajustării prețului contractelor de achiziție publică de lucrări aflate în derulare sau pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicare unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus