Oferte locuri de munca top

Statul va ajuta administratiile locale sa-si finanteze investitiile

Pentru a debloca și a evita întârzierile din proiectele finanțate cu fonduri europene din cauza lipsei banilor disponibili pentru cofinanțările din bugetele locale au fost inițiate unele măsuri.

Astfel, printr-un proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului prevederile legale vor fi modificate pentru a permite administrațiilor locale să acceseze împrumuturi pentru acoperirea cotei de cofinanțare proprie, a cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectelor cu fonduri europene, precum și pentru finanțarea investițiilor publice locale.

Astfel, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor putea solicita, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2021, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului în limita sumei de 590 milioane lei.

Împrumuturile vor fi folosite pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile și din programe naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, pentru finanțarea investițiilor publice locale.

Cladire de peste 30 mil euro, finantata de stat

Condițiile împrumuturilor sunt următoarele:

* dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, la care se adaugă o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

Marja se stabileşte astfel:

– 1 punct procentual pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv;

– 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv;

* perioadă de rambursare: 3-5 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;

* termenul-limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (10) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 1 noiembrie 2021;

* limita de îndatorare: exceptat;

* plafon de contractare: exceptat;

* plafon de trageri: exceptat.

Neadoptarea măsurilor propuse poate conduce la blocarea implementării proiectelor cu efecte asupra gradului de absorbţie a fondurilor alocate României şi, mai ales, asupra creşterii riscului de dezangajare automată a acestor fonduri.

Acest lucru înseamnă blocarea proiectelor, rezilierea contractelor de finanţare şi, implicit, dezangajarea sumelor alocate de către Comisia Europeană, grevarea bugetului de stat cu sumele necesare finalizării proiectelor contractate, precum şi plata unor sume suplimentare, reprezentând prejudiciu şi cheltuieli de judecată stabilite de către instanţele de judecată.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus