Oferte locuri de munca top

Statul incearca sa reglementeze sectorul constructiilor

Statul are în vedere mai multe modalitati de reglementare a sectorului de construcții. Pe de o parte, sunt promise norme de aplicare a Legii nr. 193/2019, prin care au fost aduse modificări privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Pe de altă parte, Ministerul Lucrărilor Publice își propune să eficientizeze reglementările tehnice din domeniul construcțiilor.

Despre aplicarea Legii 193/2019

Legea 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții a fost promulgată de Președintele României, Klaus Iohannis, în luna octombrie.

Aceasta prevede o procedură simplificată pentru obținerea autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism, dar și transmiterea lor în format digital către solicitant.

Începând cu 1 ianuarie 2020, Comisiile de Acord Unic trebuie să devină operaționale, astfel încât cetățenii să nu mai fie nevoiţi să se deplaseze la diferite instituţii și să stea la cozi, a anunțat ministerul de resort.

Normele metodologice de aplicare a legii vor fi puse în dezbatere publică până pe 2 decembrie, iar până în data de 20 decembrie va fi stabilită nominal fiecare Comisie de Acord Unic de la nivelul Consiliilor județene și al primăriilor reședință de județ.

Reglementările tehnice din domeniul construcțiilor

MLPDA a lansat proiectul „Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficienței reglementărilor tehnice în domeniul construcțiilor”.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

* ghiduri privind proiectarea, execuția și urmărirea comportării în timp a clădirilor nZEB (existente și noi), în sprijinirea îndeplinirii obligațiilor legislative, realizat si aprobat la nivelul MDRAP;

* ghid privind implementarea conceptului BIM pentru utilizarea coerentă la nivel național a tuturor informațiilor privind construcțiile pe toată durata de existență a acestora, realizat si aprobat la nivelul MDRAP;

* cadrul de reglementări tehnice în construcții simplificat, aplicabil următoarelor domenii:

– reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale și agricole, inclusiv a sistemelor de irigaţii;

– reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice;

– reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea căilor de comunicație, inclusiv a lucrărilor de artă aferente acestora;

– reglementări tehnice privind proiectarea tehnologică a lucrărilor de construcții, organizarea lucrărilor de construcţii-montaj și a producției de construcții;

– reglementări tehnice pentru actualizarea indicatoarelor tehnice de normare a producției în construcții;

– reglementări tehnice în construcții privind utilizarea instrumentelor de proiectare și gestionarea datelor digitale aferente construcțiilor – BIM (Building Information Modelling);

– reglementări tehnice privind reziliența localităților la schimbările climatice și cu privire la adaptarea construcțiilor la reglementările specifice, conform catalogului de măsuri aferent strategiei naționale de prevenire a riscului la inundații;

– reglementări tehnice specifice pentru implementarea Planului național de acțiune la radon.

 

 

 

Citiți și:

Aproape 4 mil euro costa construirea unui hotel cu 12 niveluri in provincie

Viitoare hala industriala cu aproape 2 mii mp sc, langa Capitala

Cladire cu 16 niveluri, in pregatire in zona Herastrau

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus