Oferte locuri de munca top

Statul a incheiat anul cu un deficit de 18 mld de euro

La aproape 18 miliarde de euro se ridică deficitul bugetului de stat pe anul trecut.

Conform datelor operative, deficitul de 89,90 miliarde lei, reprezintă 5,68% din Produsul Intern Brut. Diferența între cheltuielile pe care le-a făcut statul și veniturile pe care le-a încasat s-a mărit anul trecut cu peste 11% față de anul anterior.

Mai mult de jumătate din cheltuieli sunt cu angajații la stat și asistența socială

Cheltuielile bugetului general consolidat au fost anul trecut de 611,35 mld lei, mai mari cu 13% comparativ cu anul precedent.

Mai mult de jumătate din această sumă reprezintă cheltuielile cu personalul și cu asistența socială.

Cheltuielile de personal au însumat 132,7 mld lei, în creștere cu 12,8% comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 191,01 mld lei, fiind mai mari cu 9,6% (an/an).

Pentru investiții s-au făcut cheltuieli de 100,66 mld lei, (+ 38,8% comparativ cu anul anter). Aici sunt incluse cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe.

Cheltuielile cu bunuri și servicii  au fost 77,16 mld lei, (+ 6,5%).

O creștere se reflectă la bugetele locale, respectiv 3,3% comparativ cu anul precedent, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 17,1% pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală și a medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate.

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 30,62 mld lei, mai mult cu 5,2% comparativ cu anul anterior.

Cheltuielile cu subvențiile s-au ridicat la 18,01 mld lei, în principal, această sumă reprezintă subvenții pentru transportul de călători, pentru sprijinirea producătorilor agricoli, precum și

pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale al consumatorilor noncasnici (6,05 mld lei).

Alte cheltuieli  au fost de 10,91 mld lei, reprezentând în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, susținerea cultelor, alte despăgubiri civile.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 78,41 mld lei, cu 53,98% mai mari comparativ cu anul precedent.

O noua varianta ocolitoare va costa peste 40 mil euro

Peste 30% din veniturile statului provin din contribuțiile de asigurări

Veniturile totale ale statului au însumat anul trecut 521,45 mld de lei, în creștere cu 13,3% (an/an).

În procent de peste 30% veniturile bugetului general consolidat provin din contribuțiile de asigurări, care anul trecut s-au ridicat la 158,66 mld lei, fiind mai mari cu 13,4% (an/an).

Urmează încasările nete din TVA, de 104,33 mld lei, în creștere cu 10,9% (an/an).

O pondere ridicată în venituri au avut-o sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații, care au totalizat 67,71 mldlei, în creștere cu 39,8% (an/an).

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 40,41 mld lei, fiind mai mari cu 19,9% față de anul anterior.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 29,13 mld lei, consemnând o creștere de 9,2% (an/an), susținută de avansul încasărilor din impozitul pe profit de la agenții economici și de la băncile comerciale.

Veniturile nefiscale au însumat 42,66 mld lei, în creștere cu 7,5% (an/an), susținut de încasările din dividende și sumele din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Din accize statul a încasat 37,26 miliarde lei, mai mult cu 5,5% față de anul precedent.

Pe de altă parte, s-a înregistrat o diminuare a încasărilor din redevențe – pe fondul evoluției descendente a prețurilor energiei, respectiv a vărsămintelor din veniturile nete ale B.N.R.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus