Oferte locuri de munca top

Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice: noi prevederi

Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energectic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug – in, a fost completat printr-un ordin al ministrului Mediului și publicat, pe 12 decembrie, în Monitorul Oficial.

Prima modificarea constă în introducerea unor noi acte necesare pentru decontarea cheltuielilor eligibile. Astfel, listei de documente obligatorii în vederea decontării i se adaugă o declarație pe proprie răspundere care să specifice valoarea profitului aferent montajului din factura acestuia, în situațiile în care acesta nu este evidențiat prin situații de lucrări. De asemenea, în vederea decontării, mai sunt necesare o serie de documente care să certifice recepția și punerea în funcțiune a obiectivului finanțat.

În vederea finanțării, dosarul trebuie depus doar în cadrul sesiunilor determinate pentru acest proces și trebuie să conțină două exemplare, original și copie, legate, numerotate și opisate.

Noutatea actului normativ constă în introducerea unui alt criteriu, care obligă solicitanții finanțării să se încadreze în numărul de locuitori prevăzut pentru categoriile de persoane juridice care pot participa la Program.

Cu toate acestea, pentru solicitanții care propun proiecte amplasate pe spații cu acces direct la autostrăzi, drumuri europene și drumuri naționale, criteriul referitor la numărul de locuitor nu va fi verificat, solicitanții fiind considerați eligibili.

Dacă îndeplinesc criteriile de eligibiltate, în cadrul Programului pot participa următoarele categorii de persoane juridice române:

* unitățile administrativ – teritoriale, inclusiv subdiviziunea administrativ teritorială a municipiului, care are un număr mai mare de 50.000 de locuitori;

* instituțiile publice care au sediul sau structuri funcționale pe raza unităților administrativ – teritoriale mentionate mai sus;

* operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru pe raza unităților administrativ, precum și operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru cu acces direct la autostrăzi, drumuri europene și drumuri naționale.

Ordinul nr. 2315/2016, recent publicat în Monitorul Oficial, completează Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug – in, aprobat prin Ordinul ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1559/2016.

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016

Sus