Oferte locuri de munca top

Strategia Nationala a Locuirii, in faza de proiect HG

Unul dintre obiectivele Strategiei Naționale a Locuirii, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale, este creșterea fondului de locuințe publice, potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern. Proiectul legislativ se află în dezbatere publică până pe 18 decembrie.

Strategia Națională a Locuirii își propune să dezvolte piața locuințelor publice. Printre obiectivele propuse în proiectul de act normativ, regăsim intenția reformei legislative și instituționale din sector, dar și creșterea calității locuirii, în special pentru categoriile vulnerabile. Nu în ultimul rând, locuințele vor fi mai sigure în fața hazardurilor naturale.

Până în prezent, Centrul Național pentru Așezări Umane era organismul interministerial însărcinat cu monitorizarea implementării Strategiei Naționale a Locuirii. Componența CNAU era alcătuită din reprezentanți a 24 de instituții, autorități ale administrației publice centrale, institute de cercetare, autorități din administrația publică locală, ONG-uri de utilitate publică din domeniul locuirii și confederații patronale sau sindicale. Cu toate acestea, din cauza numărului mare de membri, CNAU nu a fost niciodată funcțional. Prin urmare, Guvernul a dispus abrogarea HG nr. 711/2001, urmând ca un comitet interministerial cu o componență redusă să preia prerogativele CNAU.

„Strategia Națională a Locuirii stabilește măsuri strategice necesare pentru reforma legislativă și instituțională, precum și pentru reformarea mecanismelor de finanțare a domeniului locuirii cu scopul asigurării unor condiții de locuire adecvate și accesibile”, arată inițiatorii proiectului.

Pentru ca Strategia să asigure accesul la condiții de locuire adecvate pentru toate categoriile de persoane, în perspectiva anului 2030, Executivul a identificat o serie de instrumente necesare:

* Siguranța stabilității structurale a locuințelor;

* Acces egal și nediscriminatoriu la locuințe pentru comunitățile defavorizate sau marginalizate;

* Accesibilitate din punct de vedere al prețului (Eurostat definește o „supraîncărcare” financiară a unei gospodării atunci când costurile totale aferente locuirii și utilităților depășesc 40% din venitul net);

* Dezvoltarea urbană și accesul la servicii de utilități publice;

* Valorificarea fondului construit existent;

* Locuințe corespunzătoare care pot fi utilizate de comunități cu nevoi speciale, precum persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități tipuri neconvenționale de familie, etc.;

* Accesul la oportunități de locuri de muncă și mobilitatea forței de muncă.

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016

Sus