Solplanet x AeroFix

Standardele de cost au fost abrogate

Standardele de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice au fost abrogate printr-o Ordonanța de Urgență aprobată de Guvern și publicată astăzi în Monitorul Oficial.

Ordonatorii principali de credite vor trebui să actualizeze și să aprobe pe propria răspundere valoarea actualizată a fiecărui proiect de investiţii, precum şi a lucrărilor de intervenţii, aflate în curs de execuție, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri..

Pentru obiectivele de investiții sau lucrările de intervenții al căror stadiu de execuţie este la nivelul documentaţiei tehnico-economice aprobate (studiu de fezabilitate, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiect tehnic de execuție), ordonatorii principali de credite vor actualiza documentațiile tehnico-economice conform prevederilor legale aplicabile, în vigoare la data actualizării.

Ordonanța va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Astfel, în această perioadă autoritățile de management responsabile pentru managementul și implementarea asistenței financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană în perioada de programare 2014-2020 vor proceda la revizuirea ghidurilor solicitantului aferente fondurilor europene structurale și de investiții gestionate, dacă este cazul, cu indicarea detaliată a impactului aplicării prevederilor asupra beneficiarilor proiectelor finanțate din fonduri europene, în funcție de stadiul accesării fondurilor europene.

În anul 2010 au fost aprobate standardele de cost care se află în vigoare și în acest moment.

Guvernanții afirmă că au constatat în procedurile de implementare a proiectelor că standardele de cost nu sunt obiective, neputând acoperi toate categoriile de lucrări adaptate specificului ṣi naturii terenului pe care acestea se execută.

De altfel, pornind de la particularitățile proiectelor de infrastructură de transport, care se întind pe arii extinse, traversând regiuni geografice ṣi forme de relief diferite intersectând cursuri de apă, căi de comunicații, arii protejate, situri naturale, arheologice ṣi rețele tehnico – edilitare, etc., este dificilă standardizarea costurilor aferente categoriilor de lucrări care concură la realizarea acest tip de infrastructură, mai menționează aceștia.

Tot ei susțin că standardele de cost în vigoare privind infrastructura de transport au fost calculate pornind de la situații teoretice ṣi nu pe baza unor studii geotehnice aprofundate, conforme cu normele și normativele tehnice în vigoare, prin care să se determine condițiile de teren din diferitele zone geografice. În calculul acestor standarde s-a pornit de la situația ipotetică prin care terenul de fundare a fost considerat ca având capacitate portantă corespunzătoare și că nu implica lucrări de îmbunătățire, nivelul apelor subterane neinfluențând corpul drumului, situație ce este rar întâlnită în practică.

 

Cititi si

Construirea unui mare ansamblu imobiliar va demara pana la finele acestui an

Aproape 100 mil lei pentru o varianta ocolitoare

Nou proiect de parc industrial pe 7,5 hectare

Viitor mare ansamblu imobiliar pe un teren de peste 2 ha in Bucuresti

O companie de distributie isi va construi trei hale

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.6/sept 2018

 

Sus