Oferte locuri de munca top

Standard ocupational pentru expertii din achizitii publice, revizuit

A fost aprobat standardul ocupațional de expert achiziții publice, după ce acesta a fost revizuit de Agenția Națională pentru Achiziții Publice – ANAP cu sprijinul Băncii Mondiale.

Standardul ocupațional revizuit se adresează atât personalului cu atribuții în derularea achiziţiilor publice din cadrul autorităților/entităților contractante și al operatorilor economici implicați în procesul achiziții, cât și persoanelor care doresc să își dezvolte cariera și competențele în acest domeniu.

Conform acestuia, expertul în achiziții publice este un profesionist care coordonează sau, după caz, participă sau acordă consultanță cu privire la:

* planificarea, monitorizarea și evaluarea performanței portofoliului achizițiilor publice (al unei autorități sau entități contractante, sau a unui părți a portofoliului);

* planificarea procesului de achiziție publică;

* derularea procedurilor de achiziție publică;

* aspecte specifice ale managementului contractului de achiziție publică;

* evaluarea rezultatelor și modului de derulare a procesului de achiziție publică.

Viitorii experți trebuie să fi absolvit cel puțin învățământul superior cu diploma de licență.

Progamul de educație și formare profesională va avea 720 de ore, din care 277 ore dedicate teoriei și 443 ore de practică.

Activitatea de revizuire s-a realizat prin intermediul proiectului SIPOCA 625 – „Sprijin în implementarea Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice (SNAP) prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante” derulat de ANAP, care are ca obiectiv principal profesionalizarea personalului implicat în domeniul achizițiilor publice, prin consolidarea cadrului normativ și instituțional pentru dezvoltarea carierei, a competențelor și a cunoștințelor acestuia.

 

Descărcați aici Planul și Programa de pregătire

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus