Oferte locuri de munca top

Sprijin pentru marile companii consumatoare de energie

O schema de ajutor pentru întreprinderile considerate mari consumatoare de energie a fost aprobată de Guvern.

Ordonanța a fost adoptată în urma deciziei Comisiei Europene privind autorizarea finanțărilor aferente în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro.

Schema va consta într-o compensație parțială acordată întreprinderilor mari consumatoare de energie confruntate cu o creștere a prețurilor la energie electrică ce rezultă din costurile indirecte ale emisiilor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Noua exploatare de agregate minerale, amenajata in provincie

Vor beneficia de această finanțare întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

* dezvoltă operațiuni industriale active în diverse domenii, printre care:

– Metalurgia aluminiului

– Producția plumbului, zincului și cositorului

– Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

– Metalurgia cuprului

– Toate categoriile de produse din sectorul turnării fontei

– Următoarele clase din sectorul fabricării gazelor industriale (2011): Hidrogen, Compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor

* au suportat costuri cu emisii indirecte în perioada 2021-2030;

* nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat al statului sau la bugetele locale;

* nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

* nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;

* nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ilegal sau incompatibil cu piața internă pentru care există o decizie a Comisiei Europene de recuperare;

* nu datorează sume care trebuie rambursate, ca efect al unor decizii de recuperare ale Ministerului Energiei.

Proiecte industriale noi pentru construirea de hale

În perioada 2019 – 2021, în România a fost implementată o schemă de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare, ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice.

Plata ajutorului de stat s-a efectuat pentru emisiile indirecte aferente anilor 2019 – 2020.

Valoarea totală a ajutorului de stat pentru anul 2019 a fost de peste 399 milioane lei pentru un număr de 34 întreprinderi, respectiv de este 637,62 milioane lei pentru un număr de 33 întreprinderi în anul 2020.

Beneficiarii ajutorului de stat au fost consumatorii energointensivi cu activitate în domeniul pregătirii fibrelor și filării fibrelor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele, fabricarea hârtiei și a cartonului, extracția de minereuri feroase, extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale, fabricarea produselor de cocserie, fabricarea altor produse chimice anorganice de bază, fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase, fabricarea fibrelor sintetice și artificiale, producția de metale feroase, sub forme primare, și de feroaliaje, metalurgia aluminiului, producția plumbului, zincului și cositorului, metalurgia cuprului.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus