Oferte locuri de munca top

Sprijin de la stat pentru termoizolarea caselor sau producerea energiei necesare

Persoanele fizice ar putea beneficia de garanții din partea statului de până la 10.000 euro pentru termoizolarea locuințelor care nu fac parte din condominii sau pentru producerea proprie de energie.

Aceasta conform unei propuneri legislative înaintată de mai mulți senatori și deputați de la USR, PNL, PSD și neafiliați.

Astfel, este propus un mecanism de finanțare pentru consumatorii casnici având două obiective:

* creșterea gradului de eficiență energetică a locuințelor (termoizolarea locuințelor, renovarea acestora etc.) sau

* creșterea gradului de autonomie energetică a locuințelor, producția proprie a energiei necesare, reducerea consumului din rețea.

Propunerea legislativă are ca obiect garantarea de către stat a creditelor de investiții accesate de persoanele fizice care își propun investiția în creșterea eficienței energetice sau creșterea gradului de autonomie și independență energetică a imobilelor, precum și subvenționarea dobânzii.

Similar altor proiecte naționale (Prima Casă sau IMM Invest), statul ar urma să garanteze și să subvenționeze dobânda la creditele accesate de persoane fizice în scopul creșterii gradului de eficiență energetică sau de a deveni independenți din punct de vedere energetic.

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de credite de investiții garantate de la stat sunt următoarele:

* fie persoana interesată face dovada că deține în proprietate exclusivă sau în coproprietate locuința sau este titularul dreptului de uz, abitație sau uzufruct, și prezintă un raport energetic al locuinței care să prevadă posibilitatea tehnică și funcțională de implementare a sistemelor menite să genereze o creștere a eficienței energetice cu minimum 30% a acesteia

* fie prezintă proiectul tehnic în vederea amplasării de sisteme de producere a energiei din surse regenerabile a căror putere minim instalată să fie de 4 kW și/sau a montării de baterii de stocare a energiei electrice cu o capacitate minimă de 3 kWh.

Parc fotovoltaic, infiintat cu aproape 40 mil euro

În funcție de nevoi, fiecare persoana fizică interesată va putea să opteze pentru oricare dintre cele două tipuri de investiții.

Consumatorii casnici, persoane fizice, vor aplica pentru un credit la băncile comerciale partenere în program. Statul român va asigura garanția pentru creditele acordate în program și va subvenționa dobânda aplicațiilor.

În cazul în care debitorii vor înregistra întârzieri la plata ratelor se va putea face o restructurare cu extinderea perioadei de creditare până la maximum 12 ani considerând perioada inițială de rambursare și extinderile.

România are în prezent un total de circa 8,5 milioane locuințe, din care sunt locuite aproximativ 7,5 milioane. Dintre acestea, circa 4,2 milioane sunt locuințe individuale, iar circa 2,7 milioane de locuințe sunt apartamente amplasate în blocuri de locuit.

Propunerea este înregistrată la Senat pentru dezbatere.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus