Oferte locuri de munca top

Spitalul de Urgenta Craiova, mai aproape de finantare

Negocierea contractului de finanțare pentru Spitalul Regional de Urgență Craiova, în valoare de 368 milioane euro, a fost aprobată de Guvern.

Finalizarea procesului de contractare în cel mai scurt timp va permite părții române accesarea sumelor împrumutului, ministrul Finanțelor fiind acum împuternicit să semneze contractul cu Banca Europeană de Investiţii (BEI).

Proiectul pentru construcția SRU Craiova a demarat în anul 2020, cu finanțare din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat, iar implementarea acestuia va fi asigurată de Ministerul Sănătății.

Costul obiectivului de investiţii, inclusiv taxele și impozitele aferente, se ridică la 602,74 milioane euro, iar costul net este estimat la 508,52 milioane euro.
Pe lângă finanțare de la BEI, diferența din costul total net, respectiv 140,52 milioane Euro, va fi acoperită din fonduri nerambursabile și/sau după caz din fonduri alocate de la bugetul de stat.

În condițiile în care pe parcursul implementãrii proiectului suma disponibilã din fonduri nerambursabile pentru acest proiect este mai mare decât suma estimatã, prevãzutã în contractul de finanțare, valoarea împrumutului va fi ajustatã corespunzãtor. O astfel de modificare nu va presupune costuri suplimentare pentru partea românã.

Conform graficului estimativ de lucrări, data de finalizare a proiectului este decembrie 2026, iar data limită de tragere a împrumutului astfel cum a fost convenită, luând în considerare inclusiv politica BEI, este 6 ani de la data semnării contractului de finanțare.

Împrumutul va fi acordat pe o perioadă de timp de până la 27 ani, cu posibilitatea unei perioade de grație de până la 5 ani, în funcție de modul de rambursare, rambursarea putându-se efectua într-una sau mai multe tranșe.

Cei ce raporteaza nereguli in achizitiile publice vor fi protejati

Amintim faptul că SRU Craiova va înlocui și prelua rolul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, care în prezent funcționează ca principal spital de urgență pentru Regiunea Sud Vest din România.

Clădirea principală a spitalului, care include toate departamentele principale ale spitalului, este un complex de construcții cu 7 niveluri – subsol, parter și 5 etaje superioare.

Suprafața totală construită desfășurată a spitalului va fi de aproximativ 165.256 mp.

Amprenta clădirii este de 32.840 mp.

Complexul spitalicesc este însoțit de o parcare subterană independentă pe două etaje, cu o suprafață totală de 25.627 mp. Și aici va fi construit un heliport H-3, pentru a găzdui un elicopter Eurocopter EC-135 cu cerințele sale operaționale specifice. Spitalul va avea și spații cu destinație pentru activități de învățământ și cercetare.

Spitalul va fi organizat pe centre de îngrijire, grupate pe patologii înrudite și va avea 807 de paturi de spitalizare continuă, 60 paturi de urgență, 35 de paturi pentru chirurgie de zi, 15 paturi îngrijiri medicale de zi, 52 de cabinete ambulatorii, 19 săli de operație, 8 paturi cateterism cardiac, 20 paturi chimioterapie, servicii avansate de imagistică, radiologie intervențională, endoscopie, cardiologie intervențională etc.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

Sus