Oferte locuri de munca top

Spitalele si cladirile publice vor primi noi finantari

Noi posibilități de finanțare a investițiilor vor fi inițiate prin programele naționale pentru consolidarea spitalelor și expertizarea clădirilor publice cu risc seismic.

În prezent, cele două programe urmează să fie aprobate de Guvern în regim de urgență.

Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino”

Programul se va derula în perioada 2023-2025 și va avea ca obiectiv general proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții la clădirile aferente infrastructurii de sănătate publică, în care își desfășoară activitatea instituțiile publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

În cadrul acestuia vor putea fi realizate lucrări de intervenții pentru consolidarea seismică, reabilitarea,  modernizarea, creșterea performanței energetice, la spitalele aferente rețelei de sănătate publică.

De asemenea, vor putea fi realizate lucrări de demolare a construcției existente și de realizare a unei construcții noi, numai în anumite cazuri și cu respectarea anumitor condiții.

Programul va include spitalele expertizate tehnic și încadrate prin raport de expertiză în clasa de risc seismic RsI.

Organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări sunt în sarcina beneficiarilor.

Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, cu excepția situației în care se aplică achiziția directă, beneficiarii aplică, în regim de urgență, procedurile de atribuire cu reducerea termenelor în condițiile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și după caz, negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Derularea programului se face după următoarele reguli:

* sunt eligibile prin program toate categoriile de cheltuieli, mai puțin consultanța, dotări și active necorporale, cheltuieli pentru informare și publicitate, comisioane și dobânzi bancare;

* introducerea în program se face în baza listelor transmise periodic de Ministerul Sănătății

* pentru urgentarea procesului de realizare a lucrărilor de consolidare se simplifică procedura de derulare a investițiilor astfel:

– Soluția tehnică se fundamentează pe măsurile de intervenție propuse prin raportul de expertiză tehnică și prin raportul de audit energetic, studiul topografic, studiul geotehnic și alte studii specifice, după caz, și aceasta poate fi detaliată/optimizată prin proiectul tehnic de execuție.

– Nu se întocmesc documentații tehnico-economice – DALI, SF, ci numai proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiect tehnic.

Cladire cu circa 180 unitati locative, in curs de autorizare

– Se reduc termenele pentru eliberarea certificatului de urbanism, avize și acorduri, autorizație de construire, astfel:

* certificatul de urbanism de la cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii – la 7 zile lucrătoare;

* avize și acorduri – de la 5 zile lucrătoare, până la 30 zile lucrătoare – la 3 zile lucrătoare

* autorizația de construire – de la cel mult 30 de zile de la data depunerii DTAC – la 7 zile lucrătoare.

Programul național privind expertizarea clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ, în care sunt avute în vedere construcțiile cu destinația de unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice, precum și construcțiile aferente infrastructurii de sănătate publică.

Sunt avute în vedere clădirile instituțiilor și unităților de învățământ, precum și cele ale spitalelor pentru care este instituit un termen limită pentru finalizarea activităților de expertizare tehnică, respectiv 1 iunie 2026.

Programul se va derula în perioada 2023-2025, cu posibilitatea prelungirii cu un an.

Durata contractelor de finanțare este de maxim 2 ani bugetari, cu posibilitatea prelungirii cu un an.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus