Oferte locuri de munca top

Specificatiile tehnice de cadastru vor fi modificate

Vor fi modificate Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară aprobate prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1427/2017, în sensul corelării și armonizării cu noile prevederi legislative. Totodată vor fi eliminate și dispozițiile contrare.

Astfel, în cadrul specificațiilor tehnice a fost prevăzută posibilitatea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate în baza procesului-verbal de punere în posesie și a hotărârii comisiei județene de fond funciar privind validarea dreptului de proprietate.

Având în vedere micșorarea a termenului de soluționare a cererilor de rectificare în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică, prevederile specificațiilor tehnice au fost și acestea modificate corespunzător.

De asemenea,  normele tehnice referitoare la înscrierea proprietății publice a statului sau a unităților administrativ-teritoriale au fost completate prin posibilitatea înscrierii imobilelor aparținând domeniului public în baza hotărârilor de guvern, hotărârilor consiliului local, județean sau a municipiului București de însușire a acestor bunuri imobile.

În cuprinsul specificațiilor tehnice a fost prevăzută posibilitatea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, în baza actelor administrative emise cu privire la imobile.

De asemenea, specificațiile tehnice au fost actualizate corespunzător astfel încât să poată fi utilizate și pentru executarea lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de către administratorii domeniului public și/sau privat al statului, în aplicarea dispozițiilor punctului 1 din Legea nr. 185/2018.

Etapele de desfășurare a lucrărilor de înregistrare sistematică prevăzute în specificațiile tehnice au fost reformulate conform modificărilor aduse de punctul 6 din Legea nr. 185/2018 referitoare la închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi carte funciară prin ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Având în vedere eliminarea temeiului legal pentru emiterea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, specificațiile tehnice au fost modificate corespunzător.

În cuprinsul specificațiilor tehnice a fost prevăzută posibilitatea înscrierii posesiei de fapt și în cazul imobilelor situate în zonele de extravilan al localităţilor pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin emiterea titlurilor de proprietate.

Specificațiile tehnice au fost completate cu prevederile referitoare la deschiderea unei cărți funciare fără intabularea dreptului de proprietate în cazul în care sunt identificați mai mulți proprietari asupra aceluiași imobil, care au dobândit dreptul de proprietate în baza unor acte juridice diferite.

Acest proiect (atașat) este în consultare publică. Propunerile pot fi transmise în format editabil la adresa de e-mail comunicare@ancpi.ro până pe 5 octombrie 2018.

 

 

Cititi si:

Viitor ansamblu cu aproape 200 de apartamente

Vor fi executate lucrari rutiere, de 13 mil euro

Teren de 2,6 ha, pregatit pentru dezvoltari imobiliare

Cum vor edilii sa arate viitoare sala multifunctionala

Ce lucrari mai sunt necesare la o varianta ocolitoare

Modernizarea strazilor municipale cu fonduri BERD

 

Vor fi facute lucrari pe drumuri afectate de inundatii abundende

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.6/sept 2018

Sus