Oferte locuri de munca top

Spania iese din criza economică mai rapid decât se estimase

spain-637843_640Spania estimează pentru acest an o creșterede3,3% a PIB, cu 0,4 puncte procentuale mai mare decâtvaloarea dinProgramul de stabilitate 2015 – 2018.  De asemenea, este estimată  o creșterecu602.000a număruluideangajați, respectiv orată a șomajului de21,1%.

Cifrele au fost publicate după actualizarea de catre Guvernul Spanieia prognozei indicatorilor macroeconomici pentru perioada 2015-2016, revizuind pozitiv creșterea economică și indicatorii privind ocuparea forței de muncă, arată biroul de comerţ exterior al României de la Madrid.

Pentru prima dată în ultimii ani economia spaniolăprezintă un echilibruexternpozitiv pe o perioadă atât de lungă (2012-2016), precum și o capacitate de finanțare la costuri atât de competitive. La toate acestea se adaugădinamizarea creării de noilocuri de muncă, precum și absențapresiunilor inflaționiste, care determină creștereaputerii de cumpărare a populației.

Datelearatăcă ieșirea Spaniei din crizăare loc într-un ritm mai rapid decât cel estimatîn urmăcu câteva luni (+2,9%).

Creșterea prognozată de 3,3% pentru 2015 se bazeazăpe o performanță puternicăîn prima jumătatea anului (+4%). Atâtcererea internă, care a contribuitcu 3,3 puncte procentuale, cât și cererea externănetă, contribuie la dezvoltareaechilibrată și durabilă aPIB-ului Spaniei.

Creșterea de3,3%estecea mai mare creștere înregistrată din anul 2007șiare ca rezultat recuperarea a  maimult de jumătatedin veniturilepierduteîn timpul crizei. Dacă previziunile de creșterepentru2016(3%) vor fi atinse, anul viitoreconomia spaniolăvareveni lanivelul PIB din anul 2008.

 

Construcţiile cresc pentru prima dată în ultimii 7 ani

Consumul privatse va majoracu 3,4%urmare acreșteriimai rapide aocupării forței de muncă, temperăriiprețurilor de consumși reducerii impozitelorca rezultat alreformei fiscale. Se estimează că investițiile în capitalul fix  vorcreștecu 6,4%în 2015, datorităbunurilor de capital(9,3%) și, în special, construcțiilor(5,5%) – sector care va creștepentru prima datăîn 2015, după 7 ani dedeclinconsecutiv.

Prognozele pentru piața forței de muncă pentru anul 2015 sunt următoarele:numărul persoanelor ocupate va fi de18.171.000 (mai mare decât la finalul anului 2011), în creștere cu3,4%față de 2014; vor fi create 602.000de noi locuri de muncă, conducând astfel la peste 1 milion de locuri de muncă create în perioada 2014-2015; rata șomajului scade la21,1% la sfârșitul anului 2015, sub cea înregistrată în decembrie 2011.

Se estimează că redresarea economiei va continua în 2016, cuocreștereprognozatăde3%. Consolidarearedresării economiceatât în interiorul câtși în afaraUEva determina creșterea exporturilorcu o rată de 6%/an, dar și a importurilor – cu 6,4%/an. Este prognozat un grad de ocupare a forței de muncăîn creștere cu 3%, precum și o rată a șomajului în scădere la 19,7%.

Sus