Oferte locuri de munca top

Solutie pentru facilitarea exproprierilor suplimentare

Situațiile în care, în derularea unei investiții, în special în domeniul infrastructurilor, este necesară reluarea procesului de expropriere pentru alte imobile aflate în perimetrul coridoarelor de expropriere, ar putea fi gestionate mai ușor prin măsurile propuse într-un nou proiect legislativ. Propunere vine din partea mai multor senatori și deputați PSD, fiind depusă la Parlament pentru dezbatere.

Inițiatorii propun o excepție de la lege, prin care să aibă dreptul Comisiile Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor să finalizeze procesul de retrocedare a imobilelor situate în perimetrul coridoarelor de expropriere.

Comisiile Județene ar urma astfel să emită titluri de proprietate, ordine ale prefectului, după caz, în vederea finalizării procedurilor de expropriere pentru toți deținătorii de terenuri.

În prezent, legea prevede că după data afişării hotărârii privind cuantumul despăgubirii să nu se mai încheie acte juridice cu privire la intabulare sau terenurile care fac obiectul exproprierii. Respectivele acte sunt, astfel, nule. În practică, au fost observate întârzieri nejustificate în derularea investițiilor, mai ales a acelora aflate în coordonarea administrației publice locale. Nu se pot face exproprieri în cazurile în care nu există planurile parcelare și unde titlurile de proprietate nu pot fi emise până la momentul stabilirii cuantumului despăgubirii. Soluția ar fi doar calea justiției, dar procesele pot dura câțiva ani, perioadă în care investițiile sunt stopate.

Alternativa Techirgiol: in etapa de pregatire

Propunerea legislativa

„Art.29 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean și local se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 29 (1) Actele juridice care se încheie după data afişării hotărârii privind cuantumul despăgubirii sunt lovite de nulitate absolută. Prin excepție, actele juridice încheiate de Comisiile Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în procesul de retrocedare a imobilelor situate în perimetrul coridoarelor de expropriere, precum și emiterea titlurilor de proprietate, a ordinelor prefectului, după caz, pentru aceste imobile în vederea finalizării procedurilor de expropriere pentru toți deținătorii acestor terenuri, aşa cum sunt prevăzuți în anexa la hotărârea Guvernului sau, după caz, hotărârea autorității administrației publice locale sau județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, potrivit legii, după data afișării hotărârii privind cuantumul despăgubirii, nu sunt lovite de nulitate absolută.”

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus