Oferte locuri de munca top

Solicitantii exigibili pentru sustinerea examenelor de atestare tehnico-profesionala

Au fost actualizată, de către Ministerul Dezvoltării, lista solicitanților declarați eligibili pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională, în vederea actualizării dosarelor depuse anterior. (mai jos puteți descărca această listă)

Este vorba de dosarele depuse înainte de intrarea în vigoare a Ordinului de ministru nr. 817/2021 pentru aprobarea „Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici”.

Solicitanții înscriși au obligația de a adresa MDLPA, în termen de 10 zile de la data publicării:

* o nouă cerere pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională pentru domeniile de atestare tehnico-profesională;

* recomandări de la investitorii/proprietarii/administratorii construcțiilor la realizarea cărora solicitantul a participat la întocmirea proiectelor: cel puțin trei recomandări pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte, respectiv cel puțin patru recomandări pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională a experților tehnici

* certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea vreunei infracțiuni sau a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

* adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare necesară exercitării profesiei, eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii de către medic medicină de familie.

Documentele se pot transmite pe adresa de corespondența a MDLPA (Bulevardul Libertății, Numărul 16, Latura Nord, Sectorul 5, 050706, Municipiul București) sau electronic, la adresa inscrieri.atestari@mdlpa.ro.

În cazul în care solicitantul transmite cererea și documentele enumerate anterior electronic, fără a utiliza servicii de semnătură electronică calificată, acesta are obligația transmiterii/prezentării documentelor originale până la data examenului.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este autoritatea competentă pentru profesiile reglementate de auditor energetic pentru clădiri, verificator de proiecte și expert tehnic.

Descarcati Lista actualizata

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus