Solplanet x AeroFix

Societatile vor fi obligate sa se asigure pentru plata cheltuielilor de insolventa

Asigurări obligatorii pentru societățile comerciale și modificarea documentelor solicitate pentru înregistrarea în Registrul Comerțului sunt doar câteva dintre aspectele incluse în  proiectul de Lege privind Registrul Comerțului, intrat în dezbatere publică.

Astfel, societățile vor fi obligate să încheie anual asigurarea de răspundere profesională care să acopere cel puțin cheltuielile de derulare a procedurilor de insolvență, dizolvare, lichidare și radiere judiciară. Asigurarea anuală se va depune la Oficiul Registrului Comerțului, în vederea înregistrării. În cazul în care profesioniștii nu își îndeplinesc obligația de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului din oficiu, acesta va putea pronunţa dizolvarea societăţii, pe cheltuiala acestora, după caz.

Este propus totodată ca formalitățile administrative să fie simplificate prin reducerea numărului de documente solicitate pentru înregistrarea în Registrul Comerțului.

În aceste sens, persoanele juridice vor trebui să anexeze la cererea de înregistrate următoarele documente:

* dovada sediului sucursalei;

* hotărârea adunării generale, decizia consiliului de administraţie, respectiv a directoratului, prin care a fost înfiinţată sucursala;

* declaraţiile pe propria răspundere ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi;

* specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala.

Inițiatorii propun ca ONRC să aibă printre atribuții și înființarea Buletinului electronic al Registrului Comerţului.

Totodată, este propusă înființarea Registrului Beneficiarilor Reali. Către acesta vor fi transmise, în termen de cel mult trei zile de la data înregistrării, declarația pe propria răspundere depusă de fondatorii societăților, precum și datele înregistrate în Registrul Comerțului privitoare la fondatori, asociați și acționari (dacă au fost înregistrate).

Propunerile au în vedere inclusiv instituirea unor pârghii care să conducă la reducerea evaziunii fiscale, precum și la creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare, prin prezentarea certificatului de atestare fiscală privind datoriile la bugetul de stat sau local, în cazul mențiunilor având ca obiect transmiterea părților sociale la societățile cu răspundere limitată.

 

Descărcați aici Proiectul de Lege privind registrul comerțului

 

 

 

 

Citiți și:

Mare complex rezidential, pe mai mult de 11 ha, in apropierea Bucurestiului

Patru etape de dezvoltare a unui aeroport din tara

Un producator de prefabricate din beton trece de la pierdere, la profit

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.2/ aprilie 2019

Sus