Oferte locuri de munca top

Societatile primariilor pot eluda Legile achizitiilor publice, agreeaza Guvernul

Pentru ca societățile comerciale deținute de entități publice, cum sunt cele ale primăriilor, să fie obligate la respectarea normelor juridice ce reglementează achizițiile publice, cu consecința creșterii gradului de transparențăa a modului de cheltuire a banilor publici, a fost înaintată Parlamentului o propunere legislativă.

Inițiatorii subliniau faptul că ne aflăm în situația în care societățile finanțate în proporție de până la 100% din fonduri publice, sau aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unor entități publice, au posibilitatea să achiziționeaze bunuri și servicii de orice valoare fără respectarea procedurilor competitive prescrise de lege pentru simplu motiv ca, din punct de vedere formal, prezintă caracter comercial sau industrial”.

Dar, Guvernul agreează această situație și a anunțat că nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Mai mult, Guvernul consideră că modificarea propusă excedează prevederilor directivei europene ce reglementează domeniul achizițiilor publice, existând riscul declanșării unei proceduri de infringement împotriva României în cazul în care ar fi adoptată.

În ceea ce privește argumentele care susțin acest punct de vedere, reprezentanții Guvernului precizează că “aplicarea prevederilor legislației privind achizițiile publice inclusiv operatorilor economici cu capital majoritar/integral de stat ar putea fi considerată o măsură de natură a aduce atingere libertății economice consacrate în cuprinsul art.45 din Constitutia Romaniei, republicata, în ceea ce privește caracterul de economie de piață, bazată pe libera inițiativă și concurență și în ceea ce privește obligațiile statului de a asigura libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valuta. Astfel, operatorii economici cu capital majoritar/integral de stat vor putea să își desfășoare activitatea într-un ritm mult mai lent în raport cu ceilalți operatori economici dat fiind obligația de parcurgere a etapelor impuse de legislația privind achizițiile publice.”

De asemenea, mai spun reprezentații Guvernului, “pot exista situații în care rațiuni de ordin comercial să primeze față de exigențele impuse de legislația în domeniul achizițiilor publice”.

Totodată, Guvernul consideră că art. 4 alin. (2) din Legea nr 98/2016 reprezinta transpunerea prevederilor Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE, care la art. 2 alin (1) pct. 4 dispune că “organismele de drept public înseamnă organismele care au toate caracteristicile următoare: a) sunt înființate în scopul specific de a răspunde unor necesități de interes general, fără caracter industrial sau comercial”.

Mai mult, spun guvernanții, textul paragrafului (10) din Directiva 2014/24UE prevede ca “ar trebui să se clarifice că un organism care funcționeaza în condiții normale de piață, care urmărește obținerea unui profit și care suportă pierderile care rezultă din exercitarea activității sale nu ar trebui să fie considerat ca fiind un «organism de drept public», deoarece necesitățile de interes general, pentru îndeplinirea cărora a fost creat sau pentru care i s-a încredințat sarcina de a le îndeplini, pot fi considerate a avea caracter industrial sau comercial”.

 

cop1

 

 

Revista – Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia septembrie (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

Newsletter – Primesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

 

Sus