Oferte locuri de munca top

Situatia fiscala a persoanelor va fi disponibila pe PatrimVen

Birocrația relației dintre persoanele fizice sau juridice și instituțiile/autoritățile publice va fi redusă în situațiile în care este necesară depunerea unui certificat de atestare fiscală, o adeverință de venit sau a unui alt document cu privire la situația fiscală a persoanei în cauză.

Instituția sau autoritatea publică are obligația să solicite aceste actele doveditoare de la organul fiscal competent, asfel încât persoana fizică sau juridică nu mai are obligația depunerii documentelor, conform legii actuale.

Pentru ca acest lucru să fie posibil în practică urmează să fie aprobată procedura de înrolare, precum și modalitățile de acces în PatrimVen, sistemul care va fi folosit pentru procurarea documentelor.

Astfel, un proiect de ordin de ministru, propune ca utilizarea de către autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, a sistemului informatic PatrimVen să se realizeze în baza unui protocol de aderare. Acesta va include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic, precum și descrierea interfețelor de acces la sistem.

Formularul Protocolului de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen va fi publicat pe portalul Ministerului Finanțelor, respectiv al Agenției Nationale de Administrare Fiscală, împreună cu instrucțiunile de completare.

Lista serviciilor disponibile autorităților publice, instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, din cadrul sistemului informatic PatrimVen va fi completată de către Ministerul Finanțelor, din proprie inițiativă sau la solicitarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pe măsură ce rezultă necesitatea de acces a acestora sau pentru realizarea furnizării de informații.

Complex comercial in loc de ansamblu rezidential

De asemenea, este propusă spre reglementare procedura privind aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic PatrimVen precum și modelul Cererii de numire sau revocare administrator de interoperabilitate pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor din partea autorității publice, instituției publice sau de interes public din administrația publică centrală și locală.

Ce este PatrimVen ?

PatrimVen este un sistem funcțional și un depozit de date în care sunt colectate și agregate date obținute de Ministerul Finanțelor/A.N.A.F de la autoritățile/instituțiile publice și de interes public, din administrația publică centrală și locală ori de la contribuabili/plătitori, și care sunt puse la dispoziția autorităților publice, instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală precum și altor persoane juridice de drept privat.

Acesta conține date precum:

* veniturile impozabile ale persoanelor fizice în România; informații despre conturile deținute de persoanele fizice și juridice în instituțiile bancare din România;

* informații despre situația fiscală a contribuabililor;

* bunurile impozabile deținute de persoanele fizice și juridice în România.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus