Solplanet x AeroFix

Sisteme de apa si canalizare: finantare integrala

Finanțarea proiectelor ce au în vederea protecţia resurselor de apă, sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere urmează să fie asigurată prin Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate.

În acest sens va fi aprobat Ghidul de finanțare aferent programului.

Fonduri acordate UAT-urilor

Finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi:

* 12 milioane lei cu TVA, pentru UAT cu o populație mai mică de 5.000 de locuitor;

* 20 milioane lei cu TVA, pentru UAT cu o populație cuprinsă între 5.001– 10.000 de locuitori;

* 30 milioane lei cu TVA, pentru UAT cu o populație mai mare de 10.000 de locuitori.

Tipuri de investiții finanțate

Un proiect poate presupune lucrări pentru înființarea/ extinderea/ modernizarea atât a sistemelor de alimentare cu apă, cât a sistemelor de canalizare.

Vor fi eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

* cheltuielile pentru proiectare și asistenţă tehnică

* cheltuielile cu consultanţa

* cheltuielile pentru investiţia de bază, respectiv:

– pentru sistemul de alimentare cu apă: captări, aducţiuni, staţii de tratare, staţii de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, reţele de transport şi distribuţie, branşamente, până la punctul de delimitare;

– pentru sistemul de canalizare: reţele de canalizare (inclusiv canalizare pluvială), staţii de pompare, staţii de epurare, separatoare de hidrocarburi, colectoare de evacuare spre emisar, guri de vărsare în emisar, depozite de nămol deshidratat, racorduri de canalizare de la punctul de delimitare şi preluare

* cheltuieli pentru organizare de șantier

* cheltuieli diverse și neprevăzute

* cheltuieli pentru informare și publicitate

* cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

* calculul taxei pe valoarea adăugată, în condiţiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace.

O singura oferta pentru un contract estimat la peste 18 mil euro

Etapele programului

Programul se va derula astfel:

* încărcarea în aplicație a dosarelor de finanţare;

* analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, evaluarea și selectarea proiectelor propuse pentru finanțare;

* avizarea și aprobarea proiectelor selectate pentru finanțare;

* comunicarea rezultatelor sesiunii de înscriere;

* depunerea contestaţiilor de către solicitanţi şi soluţionarea acestora de către AFM;

* încheierea contractelor de finanţare;

* implementarea proiectelor;

* monitorizarea proiectelor.

Finanţarea programului se realizează din Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şibugetare prevăzute prin bugetul anual al Fondului pentru mediu.

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus