Oferte locuri de munca top

Sisteme de alimentare cu energie termica: 2,3 mld lei pentru modernizare

Au stabilite alocările și actualizările cofinanțărilor pentru lucrările de investiții vizând modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de

alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare.

Sumele vor fi transferate în bugetul local al unităților administrativ-teritoriale beneficiare, astfel:

* de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: peste 1,33 miliarde lei

* de la bugetul Fondului pentru mediu, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: 95,86 milioane lei.

Cele mai mari proiecte

* Modernizare magistrale de termoficare aparţinând SACET Bucureşti, obiectiv 1 – obiectiv 5 – 9,17 km: 218.033.740 lei

* Unitate de producţie cogenerare de înaltă eficienţă pentru înlocuirea blocului 1 existent, Oradea: 134.013.792 lei

* Reabilitarea reţelelor termice secundare şi contorizarea la nivel de scară pentru municipiul Constanţa – etapa IV: 110.921.128 lei

* Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) – obiectivul 1. Magistrala I Sud – CM11′ – CP0 – CV5/4; traseu 5.931 m: 76.181.851 lei

* Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) – obiectivul 4. Magistrala II-III Grozăveşti – C15/20 – CS12; traseu 5.544 m: 67.733.074 lei

* Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) – obiectivul 3. Magistrala II Sud – CM43 – CO2; traseu 4.988 m: 49.247.413 lei

* Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) – Obiectivul 5. Magistrala Progresu- Berceni – CB4 – CO5; traseu 3.626 m: 48.910.583 lei.

O singura oferta pentru un contract estimat la peste 18 mil euro

 

 

 

 

Descărcați aici lista completă

 

 

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus