Oferte locuri de munca top

Si firmele mici recent infiintate vor primi microgranturi

Firmele mici înființate anul trecut vor putea aplica pentru accesarea unui microgrant din fonduri externe nerambursabile. Modificările fac parte dintr-un nou proiect de Ordonanță de Urgență.

Astfel, pentru IMM-urile înființate pe parcursul anului trecut, ce au o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, valoarea micrograntului se calculează prin înmulțirea numărului de luni de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro.

Guvernanții sper că măsura va ajuta la menținerea pe piață a întreprinderilor care au fost înființate în cursul anului 2019 și care au o cifră de afaceri anuală mică, deci au o rata mare de eșec în piață și în particular, o mai mare incertitudine de supraviețuire în acest context economic decât întreprinderile care au o activitate mai îndelungată.

În prezent, schema de ajutor prevede posibilitatea de accesare a unui microgrant pentru IMM-urile care au avut o activitate de cel puțin un an calendaristic și care au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare.

Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

* cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

* datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

* cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

* cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

* cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

* cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

* cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

* cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Granturile sunt acordate în cadrul schemei de acordare de sprijin financiar din fonduri europene pentru IMM-urile afectate de criza provocată de pandemia de Covid-19.

Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 100 milioane de euro, din care 85 milioane euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15 milioane euro din cofinanțarea de la bugetul de stat.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus