Oferte locuri de munca top

SF-uri pentru doua loturi ale unui drum de mare viteza, din bani europeni

Studiile de fezabilitate pentru două loturi dintr-un nou drum de mare viteză vor fi elaborate cu finanțare din fonduri europene.

CNAIR SA și Ministerul Transporturilor au convenit încheierea a două contracte de finanțare care prevăd obținerea de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.2

Obiectivele specifice sunt realizarea Studilor de Fezabilitate pentru drumul de mare viteza Baia Mare – Suceava:

*  Lot 2 Bistrița – Vatra Dornei – Suceava și

*  Lot 3 Vatra Dornei – Suceava.

Scopul contractelor este de a finanța etapa de proiectare – faza elaborare a studiilor de Fezabilitate pentru Loturile 2 și 3 ale Drumului de mare viteza Baia Mare – Suceava.

Oferta castigatoare a unui contract rutier de 13 mil euro va fi reevaluata

Valoarea totală este de 37.193.448 lei fără TVA dintre care 19.336.060 lei fără TVA pentru lotul 2 și 17.857.388 lei fără TVA pentru lotul 3.

Pentru lotul 2, finanțarea va fi 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 13.873.382 lei, 15% contribuția proprie – 2.448.244 lei, diferența până la valoarea totală reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Pentru lotul 3, finanțarea va fi 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 12.828.566 lei, 15% contribuția proprie – 2.263.864 lei, diferența până la valoarea totală reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Dirigentie de santier: procedura de atribuire reluata

Durata proiectului este de 34 luni, acesta fiind derulat între 1 martie 2022 și 31 decembrie 2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectelor este de asigurarea unei legături rutiere, la cel mai înalt standard posibil, între obiectivele de investiții care fac parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere, respectiv „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granița Româno-Ungară – Drum Expres M49 Ungaria)” și „Drum expres Satu Mare – Baia Mare și legăturile la drumurile existente” în partea de nord vest și Drum Expres Pașcani – Suceava și Drum Expres Suceava – Siret în partea de nord est aflate pe rețeaua TEN-T.

Sus