Oferte locuri de munca top

SF pentru varianta de ocolire Iasi – Est

În vederea realizării unei variante de ocolire a municipiului Iași prin partea sa de est a fost demarată o procedură de achiziție publică a serviciilor pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și de fezabilitate.

Varianta Ocolitoare Iași-Est va scoate traficul greu din municipiul Iași dinspre sud (via Bucium) și est (via Tomești).

Valoarea estimată a contractuluii este între circa 4,15 milioane lei și 4.9 milioane lei, fără TVA.

Finanțarea proiectării este asigurată de Programul Operational Infrastructura Mare (POIM 2014-2020).

Finanțarea execuției se regăsește pe lista de rezervă a proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR 2021-2026).

În cadrul contractului vor fi prestate următoarele servicii și vor fi elaborate cel puțin următoarele documente:

– elaborarea studiului de prefezabilitate;

– elaborarea studiului de fezabilitate;

– asistență tehnică acordată beneficiarului pentru susținerea aplicației de finanțare;

– asistență tehnică acordată beneficiarului pentru procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor.

Ofertele pot fi depuse până pe 22 noiembrie.

Criteriul de atribuire pentru acest proiect este „cel mai bun raport calitate-preț”. Ofertele vor fi analizate în baza următorilor factori de evaluare:

*prețul ofertei (40%)

*experiența deținută anterior de ofertanți (30%)

* Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor (18%)

* Planificarea adecvată a resurselor tehnice și umane în corelare cu specificul și complexitatea activităților desfașurate în cadrul contractului (12%)

Durata contractului este de 18 luni.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus