Oferte locuri de munca top

SF pentru drumuri de legatura la DX Constanta – Braila

Sunt în pregătire drumurile de legătură cu conexiune la ,,Drumul Expres Constanţa –Tulcea – Brăila” (Dobrogea Expres) între localitățile Tulcea, Mineri, Cataloi, Agighiol și Malcoci din județul Tulcea.

În acest sens a fost lansată procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de Servicii de Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție.

Obiectivul face parte din proiectul ”Drum Expres Constanța – Tulcea – Brăila” și a fost inițiat sub această formă în baza Protocolului de Colaborare încheiat între C.N.A.I.R și Municipiul Tulcea, semnat în noiembrie anul trecut.

Contractul va fi atribuit în baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preț”. Factorii de evaluare sunt:

* prețul ofertei, cu o pondere de 40%

* experiența deținută de coordonatorul de proiect, cu o pondere de 8%

* experiența deținută de inginerul proiectant de drumuri, cu o pondere de 6%

* experiența deținută de inginerul proiectant de consolidări, cu o pondere de 6%

* experiența deținută de specialist geotehnică și fundații, cu o pondere de 6%

* demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor, cu o pondere de 18%

* planificarea adecvată a resurselor tehnice și umane, cu o pondere de 10%

Durata contractului este de 21 de luni și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare.

Propunerea inițială a Drumului Expres (DX8 sau ”Dobrogea Expres”) prevedea un singur punct de acces în municipiul Tulcea, în zona străzii Barajului.

În urma solicitărilor transmise către Ministerul Transporturilor, a fost luată în considerare propunerea Primăriei Municipiului Tulcea de realizare a unor drumuri de legătură cu regim de drum expres, conectate la DX8.

Astfel, drumurile actuale de acces în municipiu, E87 (Cataloi), E87 (Somova), DJ 222 (Agighiol), DJ 222C (Malcoci) vor fi interconectate prin intermediul acestor drumuri de legătură, formând o nouă centură a orașului, cu acces la Drumul Expres Constanţa –Tulcea – Brăila.

În acest fel, se va degreva de trafic actuala centură a orașului și, în același timp, vor fi îmbunătățite conexiunile dintre localitățile învecinate municipiului Tulcea.

Profilul transversal proiectat va avea caracteristicile tehnice ale unui drum expres cu 2 x 2 benzi de circulație, asigurând o lățime a părții carosabile de 2 x 7,00 m, zona mediana de 3,00 m si acostamente de 2 x 2,25 m din care 0,75 m benzi de încadrare cu aceeași structură rutieră ca a benzilor de circulație si 1,50 m acostament consolidat.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

 

Sus