Oferte locuri de munca top

Securitatea la incendiu pentru anumite cladiri: noi cerinte si reguli

A intrat în vigoare o nouă variantă a normelor de apărare împotriva incendiilor, norme  ce se aplică la proiectarea, executarea și exploatarea construcțiilor cu caracter special și instalațiilor aferente acestora, la lucrările de modernizare, extindere, schimbare a destinației celor existente, precum și la organizarea și desfășurarea activităților de apărare împotriva incendiilor și la echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Prevederile sunt obligatorii pentru toate unitățile militare din Ministerului Apărării Naționale, pe teritoriul național și pentru personalul din teatrele de operații.

Cine solicită acordul

Astfel, pentru îndeplinirea cerinței fundamentale „securitate la incendiu”, obligația solicitării și obținerii acordului de securitate la incendiu, respectiv a atestatului de securitate la incendiu, revine structurii beneficiare pentru construcții noi sau lucrări de modificare și/sau de schimbare a destinației la construcțiile existente ale MApN.

Documentația tehnică care însoțește cererea de emitere a acordului/atestatului de securitate la incendiu poate fi depusă și în format electronic, caz în care trebuie să conțină și semnătura tuturor factorilor care concură la proiectarea și verificarea proiectului.

Documentațiile tehnice se elaborează de către proiectanți, persoane fizice sau juridice, autorizați în condițiile legii și se verifică obligatoriu de către verificatori tehnici atestați, pentru îndeplinirea cerinței fundamentale „securitate la incendiu”.

O multinationala va construi spatii de peste 7 mii mp scd, langa Bucuresti

Acordul de securitate la incendiu

Acordul de securitate la incendiu se emite în următoarele situații:

* când este solicitat prin certificatul de urbanism pentru proiectele de investiții noi și

lucrări de intervenții la construcțiile cu caracter special ale MApN;

* pentru lucrările la care nu este necesară eliberarea autorizației de construire și intră

sub incidența art. 11 alin. (1) lit. o) și lit. q) din Legea nr. 50/1991, ce se execută la construcțiile existente ale MApN.

Documentația tehnică întocmită de către proiectanții de specialitate în vederea

obținerii acordului de securitate la incendiu trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:

* emiterii certificatului de urbanism, în cazul construcțiilor noi/lucrărilor de modificare

și/sau schimbare a destinației construcțiilor existente/instalațiilor aferente acestora;

* depunerii documentației tehnice pentru emiterea acordului de securitate la incendiu în

cazul în care pentru lucrările de modificare și/sau schimbare a destinației construcțiilor existente nu se eliberează autorizație de construire.

La finalizarea lucrărilor de construcții, investitorul convoacă comisia de recepție la terminarea lucrărilor, din care face parte și un reprezentant al microstructurii de specialitate din cadrul Direcției domenii și infrastructuri sau centrului de domenii și infrastructure care are în zona de responsabilitate cazarma.

Atestatul de securitate la incendiu are termen de valabilitate pe toată durata

de viață a construcției, atâta timp cât se păstrează condițiile de obținere a acestuia.

Acordul de securitate la incendiu se emite pe baza următoarelor documente:

* cererea-tip;

* certificatul de urbanism;

* scenariul de securitate la incendiu;

* referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerința fundamentală „securitate la

incendiu”;

* planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;

* piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu și pentru instalațiile cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu”, întocmite la faza de proiectare pentru autorizația de construire;

* schema-bloc a instalației, planuri de nivel cu amplasarea instalației la scara 1:50, 1:100 ori 1:200;

* piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planurile de nivel cu amplasarea instalațiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalațiile interioare de stingere;

* schemele instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței „securitate la incendiu”;

* schema instalației, schemele electrice și funcționale ale stației de pompare pentru

incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu;

* releveele la situația existentă pentru fiecare nivel, secțiune și fațadă ale construcției, la

scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează modificările propuse – pentru lucrări de modificare și/sau schimbare de destinație;

* schema gospodăriei de apă pentru incendiu, schemele electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu și stației de hidrofor, schemele electrice și de acționare a instalației etc., după caz, pentru instalațiile interioare de stingere – două exemplare;

* opisul documentelor depuse.

 

Descărcați aici Normele de apărare împotriva incendiilor in MAPN

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Sus