Oferte locuri de munca top

Securitatea la incendiu: modificari privind constructiile ce se supun avizarii si/sau autorizarii

Au intrat în vigoare unele modificări și noi prevederi pentru clădirile și construcțiile care au nevoie de avize și autorizații privind securitatea la incendiu. (hotarare atasata)

Astfel, au fost aduse mai multe modificări:

Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu

* pentru sedii ale instituțiilor publice, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp

* pentru lăcașuri de cult și spații de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfășurată mai mare de 200 mp, cu excepția caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotnițelor, lumânărarelor, capelelor și trapezelor unităților de cult

* cu funcțiuni mixte, având aria desfășurată mai mare sau egală cu 1.000 mp, dacă spațiile care intră în alcătuire au caracteristici privind funcțiunea, suprafața și numărul de locuri care nu se încadrează în celelalte categorii stabilite prin prezenta hotărâre

Lucrari de infrastructura aeroportuara de peste 20 mil euro

* învățământ secundar, terțiar nonuniversitar, universitar sau pentru formarea profesională a adulților cu aria desfășurată mai mare de 600 mp, inclusiv spațiile de cazare aferente

* educație timpurie și învățământ primar, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp, prevăzute independent sau împreună cu alte forme de învățământ

* centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială; centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru mamă și copil; centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței domestice; centre de zi pentru copii — copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți; centre de zi pentru familie cu copii, cu suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp

* centrele rezidențiale și centre de zi prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu excepția celor din domeniul protecției drepturilor copiilor și ale victimelor violenței în familie, cu suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp

* spații comerciale din stațiile de metrou

* primire turistică, cu mai mult de 8 camere și/sau 16 locuri, inclusiv unitățile de alimentație din incinta acestora

* producție și/sau depozitare, închise, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp

* clădiri civile subterane sau încăperi cu aglomerări de persoane având aria desfășurată mai mare sau egală cu 100 mp, amenajate la subsolul, demisolul, în podul ori pe acoperișul tip terasă al clădirilor civile

* stații de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV), amplasate în spații publice

* instalații cu rol de protecție la incendiu la clădiri existente, care sunt autorizate pentru cerința de securitate la incendiu

* încăperi sau grupuri de încăperi, încadrate ca săli aglomerate și căile de evacuare aferente, indiferent de aria construită ori destinație.

Ferma zootehnica, extinsa cu peste 5 mii mp

Categoriile de construcții și amenajări care se supun autorizării privind securitatea la incendiu

* sisteme publice pentru distribuția gazelor petroliere lichefiate la autovehicule, cu capacitate de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, cu excepția celor aferente stațiilor mixte de distribuție a carburanților la autovehicule

* stații transportabile de distribuție a carburanților la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc, amplasate în spații publice

* construcții sau amenajări temporare în aer liber:

– pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune;

– având destinația comercială, cu aria desfășurată/suprafața mai mare sau egală cu 2.500 mp.

 

 

Descarcati aici

Sus