Oferte locuri de munca top

Sectorul constructiilor va avea acces la noi finantari de la stat

Guvernul a aprobat, ieri, o modificare a schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major. Pe lângă faptul că proiectele vor putea fi finanțate mai rapid, sectorul construcțiilor a fost introdus în rândul beneficiarilor eligibili, conform declarației fostului ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Schema de ajutor poate fi accesată de către orice societate care realizează o investiție inițială în România. Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor care realizează o investiție cu o valoare totală de minimum 4,5 milioane lei, fără TVA, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro.

De asemenea, bugetul maxim a fost majorat de la valoarea de 4.070 milioane lei la 6.380 milioane lei (638 milioane lei reprezentând bugetul mediu anual x 10 ani, respectiv perioada 2014-2023).

În același timp, nu va mai fi efectuată verificarea la fața locului până la 31 decembrie 2021, pentru ca plățile să poată fi făcute mai repede. Cum plata ajutorului de stat se efectuează în prezent doar după verificarea la fața locului a realizării investiției, eliminarea acestei obligații va permite beneficiarilor să intre în posesia lichidităților și să-și continue activitățile curente.

Schema de ajutor de stat încurajează participarea întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni, prin stimularea realizării de investiţii în active fixe de înaltă tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, adresate atât pieţei interne cât şi competitive la export.

Perioada de derulare a schemei este 2014 – 2023 pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, respectiv 2015 – 2028 pentru plata ajutorului de stat.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile şi în limita intensității maxim admisibile conform hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile cu active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile privind închirierea construcţiilor, aferente investiţiei iniţiale. Ajutorul de stat se plăteşte după efectuarea totală sau parţială a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finanţare.

Schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus