Oferte locuri de munca top

Sectorul 5 va atribui lucrari de circa 98 mil lei pentru modernizare

Lucrări pentru construcții civile, sisteme rutiere și zone de agrement urmează să fie contractate de către Sectorul 5.

Primăria a lansat o procedura de achiziție publică în vederea atribuirii acordului-cadru cu o valoare estimată totală de aproape 98 de milioane de lei fără TVA.

Contractul prevede servicii de proiectare vizând reabilitarea, modernizarea, consolidarea, extinderea sau refuncționalizarea obiectivelor, precum și edificarea unor noi obiective de construcții civile, sisteme rutiere, spații verzi sau zone de agrement.

Obiectul acordului cadru constă în:

– prestarea de servicii de proiectare constând în: expertiză tehnică, audit energetic și certificatul de performanță energetică iniţial, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentaţii pentru obţinerea avizelor cerute in certificatul de urbanism si documentaţia tehnica pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic si detalii de execuţie, asistenta tehnica, certificat energetic de performanta la încheierea lucrărilor si punctul de vedere al proiectantului pentru demolare,

– extindere construcţii existente,

– construcţii noi privind construcțiile civile, sistemele rutiere și spațiile verzi.

Strabag si Erbasu lupta pentru contractul de amenajarea a unor strazi

Cele trei loturi ale acordului cadru cuprind:

* Lotul nr. 1 – construcții civile – valoarea estimată între 2.189.287 și 24.615.855 lei

* Lotul nr. 2 – sisteme rutiere – valoarea estimată între 4.218.865  si 51.006.820 lei

* Lotul nr. 3 – amenajari peisagistice/ spații verzi și zone de agrement – valoarea estimată între 2.716.070  si 22.295.949 lei.

Criteriul de atribuire a contractelor subsecvente este „cel mai bun raport calitate-preț”. Factorii de evaluare a ofertelor sunt prețul ofertei, cu o pondere de 62%, și criteriul tehnic, cu o pondere de 38%.

Sursa de finanțare este prin bugetul local și alte surse legal constituite.

Acordul cadru are o durată de 48 de luni.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus