Oferte locuri de munca top

Sectorul 3 vrea sa contracteze lucrari de aproape 29 mil euro

Primăria Sectorului 3 vrea să contracteze servicii de proiectare și execuția de lucrări de construcții în valoare estimată de aproape 29 milioane de euro.

Ca urmare a lansat o procedură de achiziție publică în vederea atribuirii acordului cadru pentru modernizarea a șase unități de învățământ.

Este vorba de modernizarea laboratoarelor de la liceele tehnologice Elie Radu, Dragomir Hurmuzescu, Theodor Pallady – sistem dual, precum și de la colegiile tehnice Mihai Bravu, Anghel Saligny, C.D. Nenițescu – sistem dual.

Lucrările de modernizare vor consta în:

  1. a) Liceul Tehnologic Elie Radu – Corpul C5 existent de ateliere se află într-o stare avansată de degradare și nu mai răspunde funcțional necesităților actuale. Se propune demolarea clădirii respective și realizarea unui corp nou de clădire cu regimul de inaltime P+2E.
  2. b) Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu – Proiectul de modernizare constă în realizarea unui corp nou, cu regim de inaltime P+2E care se va alipi de corpul C3 – existent, având același regim de înălțime.

Asupra clădirii existente se propun intervenții minimale, pentru a asigura comunicarea cu noul corp și conformarea acesteia la masurile de securitate la incendiu in vigoare.

  1. c) Colegiul Tehnic Mihai Bravu – Proiectul de modernizare constă în realizarea unui corp nou, cu regim de înălțime Dsp+P+3E care se va alipi de corpul C9 – existent, având regim de înălțime Ds+P+1E +E2 teh. retras.
  2. d) Colegiul Tehnic C.D. Nenitescu – Proiectul de modernizare constă în reconversia lucrărilor deja executate în amplasament și transformarea într-un corp de școală, prin următoarele modificări:
  • Cota parterului se va înălţa pe toata deschiderea, iar diferenţele de nivel vor fi preluate prin intermediul scărilor şi rampelor.
  • Desfacerea planşeelor din beton de peste parter, pentru adaptarea structurii la noua funcţiune.
  • Partiul de la nivelul parterului se va păstra în parte şi se vor realiza goluri noi (conform proiect).
  • Structura construcţiei se va păstra în mare parte şi se va adapta la noua funcţiune a clădirii prin realizarea unor fundaţii noi, stâlpi si grinzi şi planşee.

Pentru amplasamentul ales se propune amenajarea de noi alei pietonale şi carosabile, precum şi parcaje, pentru a asigura un acces facil şi un flux normal noii funcţiuni

Se vor amenaja zone cu spaţii verzi ce se vor racorda la zonele verzi şi aleile existente.

Se va reface imprejumuirea pentru noua clădire, prin realizarea a două cai de acces carosabile pentru accesibilitatea parcării din partea de vest şi din sud şi un acces pietonal pentru utilizatori din Bulevardul Theodor Pallady (nord).

  1. e) Colegiul Tehnic Anghel Saligny – Proiectul de modernizare constă în realizarea unei cladiri cu trei niveluri P+2E amplasată în curtea Colegiului tehnic „Saligny”, pe amplasamentul corpului C6 care se demoleaza, întrucât prezintă o serie de degradări a elementelor structurale și a pereților despărțitori, motiv pentru care gradul de afectare structurală a rezultat la o valoare inferioară.
  2. f) Liceul Tehnologic Theodor Pallady – Proiectul de modernizare consta in demolarea parţiala a imobilului si reconstruirea pentru asigurarea integrităţii, confortului și a siguranţei utilizatorilor.

De asemenea se va realiza extinderea corpului C5 cu 3m pe latura estică și crearea unui nou etaj, pentru a acomoda toate necesităţile funcţionale ale liceului.

Termenul de execuție a lucrărilor este de:

* 16 luni pentru modernizare laboratoare – Liceul Tehnologic Elie Radu, Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu, Colegiul Tehnic Mihai Bravu, Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Liceul Tehnologic Theodor Pallady – sistem dual

* 10 luni pentru modernizare laboratoare – Colegiul Tehnic C.D. Nenițescu – Sistem Dual

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”.

Factorii de evaluare a ofertelor depuse sunt prețul ofertei, cu ponderea cea mai mare, de 60%, experiența anterioară a managerului de proiect, cu 5%, demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare, cu o pondere de 20%, și experiența deținută anterior de arhitectul șef de proiect (5%), de inginerul constructor (5%) și de inginerul proiectant instalații (5%).

Durata Acordului Cadru este de 4 ani.

Finanțarea va fi realizată din alte fonduri.

Termenul limită este 17 ianuarie 2022.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus