Solplanet x AeroFix

Sectorul 1: mai multe strazi vor fi reabilitate cu 76 mil euro

Pentru mai multe străzi de pe raza administrativă a sectorului 1 sunt plănuite lucrări de întreținere și reparații.

Intervențiile vor fi realizate la structura rutieră și trotuare.

Valoarea acordului-cadru are o valoare totală estimată cuprinsă între 44 și 76 milioane de euro, respectiv 217.572.901 lei –  373.025.084 lei, fără TVA.

Pentru realizarea lucrărilor, Administrația Domeniului Public Sector 1 a lansat în licitație acordul cadrul ce are ca obiectiv „Lucrări de întreținere străzi de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1”

Acesta cuprinde executarea lucrărilor de întreținere a străzilor și operațiuni de reparații a fisurilor, crăpăturilor, suprafețelor deteriorate, menținerea planeității și capacității portante. Implementarea se va realiza prin încheierea unor contracte subsecvente în funcție de necesitățile concrete identificate în perioada de derulare a acordului – cadru.

Contractul este împărțit în trei loturi, după cum urmează:

* Lot 1 – Lucrări de întreținere străzi: Calea Plevnei – Constantin Noica – Splaiul Independenței – Mihail Kogălniceanu – Regina Elisabeta – Magheru – C.A. Rosetti – Pitar Moș – Al. D. Xenopol – Polona – Floreasca – Mircea Eliade – Aviatorilor – Ctin. Prezan – Mareșal Averescu – Turda – Calea Griviței – Orhideelor

Valoarea estimată fără TVA: 85.020.532 lei – 170.367.262 lei

* Lot 2 – Lucrări de întreținere străzi: Orhideelor – Calea Griviței – Turda – Maresal Averescu – Ctin. Prezan – Aviatorilor – Mircea Eliade – Floreasca – Șos. Pipera – Câmpul Pipera – Vadul Moldovei – DN Centura București – Aeroportului – Lonea – Buziaș – București Târgoviște – Salba Lacuri Grivița – Șos Străulești – Băiculești – linie CF – DN Centura București – Poiana Fagului – Poiana Trestiei – Săbăreni – Calea Giulești

Valoarea estimată fără TVA: 57.722.828 lei – 84.828.398 lei

* Lot 3 – Lucrări de întreținere străzi: Vălenii de munte – Mimozei – Marginei – Băiculești – Străulești – Salba Lacuri Grivița – București Târgoviște – Buziaș – Lonea – Aeroportului

Valoarea estimată fără TVA: 74.829.540 lei – 117.829.423 lei.

Finanțarea va fi asigurată din fonduri bugetare.

Durata contractului este de 48 luni.

Criteriul de atribuire ales de autoritatea contractantă este „cel mai bun raport calitate – preț”.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 13 august 2021.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus