Oferte locuri de munca top

Se va scumpi sarea de deszapezire

Organizarea cu întârziere a licitaţiilor conduce la creşterea preţului de achiziție a sării necesare deszăpezirii, a constatat Consiliul Concurenţei, în urma derulării anchetei sectoriale pe piaţa sării de deszăpezire.

Autoritatea de concurenţă consideră că organizarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR a licitațiilor pentru achiziția sării pentru deszăpezire mai devreme în cursul anului şi utilizarea eficientă a capacității proprii de stocare (aprox. 150.000 tone) ar permite participarea mai multor ofertanți, eventual externi, ceea ce ar conduce la creşterea concurenţei şi, implicit, la un preţ de achiziţie mai mic.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că achiziţiile anuale de sare de deszăpezire implică furnizarea unor cantităţi importante în termene foarte scurte, ceea ce generează dificultăţi în asigurarea producţiei şi mai ales a organizării serviciilor logistice necesare transportului şi livrării. În aceste condiţii, singurele răspunsuri la ofertele lansate de CNAIR au venit din partea Societăţii Naţionale a Sării – Salrom (Salrom), în baza acestora încheindu-se contractele de furnizare a sării pentru deszăpezire.

Din analiza efectuată a rezultat că Salrom, singura companie care exploatează și comercializează sare pentru deszăpezire în România, practică, în general, prețuri semnificativ mai reduse pe piețele externe (pe care se manifestă un grad ridicat de concurență), decât cele practicate pe piața internă, pe care are poziție de monopol de facto.

Monopolul de facto al Salrom pe piața sării pentru deszăpezire este sprijinită și de prevederile Legi minelor (nr. 85/2003), respectiv de posibilitatea de prelungire a licenței de exploatare, acordată inițial pentru 20 de ani (fără concurs, în cazul Salrom), pentru perioade succesive a câte 5 ani, fără precizarea unei durate maxime totale de valabilitate.

Astfel, în scopul stimulării apariției concurenței pe piață, Consiliul Concurenței solicită Ministerului Economiei să inițieze modificarea legislaţiei în domeniu fie prin specificarea unui număr maxim de prelungiri care pot fi acordate de către autoritățile responsabile, fie prin majorarea termenului de valabilitate al licenței de exploatare, urmată de organizarea unei licitaţii pentru exploatarea respectivului perimetru.

În plus, pentru a evita menținerea situației de monopol în exploatarea sării și după organizarea licitaţiilor pentru perimetrele de exploatare, autoritatea de concurenţă solicită Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM) să analizeze posibilitatea de a nu permite unui singur operator să obțină licențe de exploatare care să acopere mai mult de 50% din capacitatea totală de producție a salinelor aflate în exploatare.

De asemenea, Consiliul Concurenţei consideră că acest sector ar putea deveni concurenţial și prin apariția altor companii active în exploatarea și comercializarea sării, cum ar fi cazul în situația demarării exploatării zăcământului de la Valea Florilor (județul Cluj). În acest sens, autoritatea de concurență apreciază că durata de 9 ani care a trecut de la momentul semnării contractului de concesiune pentru perimetrul Valea Florilor și până în prezent, fără ca Hotărârea de Guvern de aprobare a concesiunii să fie inițiată, este exagerat de lungă. Mai mult, subliniem faptul că solicitarea de către ANRM a documentației necesare pentru inițierea Hotărârii de Guvern s-a făcut târziu, la 8 ani de la semnarea contractului de concesiune.

Având în vedere că întârzierea aprobării prin Hotărâre de Guvern a licenței împiedică posibilitatea manifestării concurenței pe piață, autoritatea de concurenţă solicită ANRM să urgenteze procedurile care să conducă la aprobarea licenței de exploatare prin Hotărâre de Guvern și la demararea activităților de exploatare în perimetrul Valea Florilor.

Consiliul Concurenţei a constatat că o barieră la intrarea pe această piaţă o constituie garanţia financiară pe care trebuie să o depună titularul licenţei de exploatare (conform instrucțiunilor tehnice emise de ANRM) şi care pentru sume mai mici de 4 milioane de lei trebuie depusă exclusiv sub forma depozitului bancar. Autoritatea de concurență apreciază că această obligație este cu atât mai nocivă cu cât poate inhiba accesul companiilor mici și mijlocii la activități de exploatare minieră.

În acelaşi timp, garanțiile financiare de valori mai mari pot fi constituite prin forme alternative de garantare, cum ar fi polițele de asigurare încheiate în favoarea titularului la un asigurator recunoscut.

Sarea pentru deszăpezire reprezintă o componentă foarte importantă a sectorului exploatării și comercializării sării în România, reprezentând circa un sfert din producția internă.

 

 

Citiți și:

Aproape 100 mil lei pentru construirea unui pod

Circa 20 mil euro pentru reabilitarea liniilor de tramvai

6 proiecte de infrastructura pentru vestul tarii

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus