Oferte locuri de munca top

Se va modifica termenul pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu

La jumătatea lunii martie, deputații erau de părere că prorogarea termenului pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu până la data de 30 iunie 2017 are un impact pozitiv asupra societății.

La acel moment, grupul de lucru constituit în Camera Deputaților pentru analiza acestui proiect de lege nu a considerat necesară modificarea datei de 30 iunie 2017 stabilită prin OG nr.17/2016  și anume prorogarea acestuia pentru 31 decembrie 2017 (așa cum a votat Senatul în octombrie 2016). Grupul a apreciat că o astfel de modificare ar putea fi percepută ca o relaxare a exercitării autorității în domeniu.

Deputații din grupul de lucru au susținut că „este imperios necesară o conștientizare și asumare a necesității de conformare la norma de avizare din partea beneficiarilor, iar păstrarea termenului în vigoare contribuie la îmbunătățirea climatului de siguranță pentru utilizatori”.

După două săptămâni, iată că deputații și-au mai nuanțat părerea.

Astfel, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din Camera Deputaților a respins prorogarea până la 31 decembrie 2017 a termenului

pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu și a admis un amendament care stabilește un nou termen: 30 septembrie 2017.

Deputații spun că modificările propuse vin în sprijinul celor care doresc să intre în legalitate, să respecte prevederile legate de securitatea la incendiu dar, din diferite motive, au depus documentația cu întârziere. Ei menționează că au ținut cont și de supraaglomerarea inspectoratelor pentru situații de urgență, unde au ajuns foarte multe documente, iar personalul abilitat cu verificare lor este prea puțin, comparativ cu nevoile.

Prin prorogarea termenului până la 30 septembrie 2017 deputații urmăresc stabilirea unui termen care să facă posibilă conformarea de către toţi beneficiarii în ceea ce priveşte obligaţia de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu, reducerea riscului înregistrării unui volum mare de solicitări înainte de expirarea termenului prevăzut de legislaţia în vigoare, reducerea riscului de nerespectare a termenelor de emitere a avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu de către beneficiarii care nu s-ar încadra în termenul actual, reducerea costurilor pentru întocmirea documentaţiilor, realizarea unor documentaţii şi lucrări de construcţii de calitate, negrevate de presiunea timpului, reducerea numărului de solicitări de autorizare respinse pentru neconformităţi.

La lucrările comisiei  au participat Sirma Caraman – secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Marian Mușcălău – director în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere că proiectul are avize favorabile din partea Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru industrii și servicii și punctul de vedere favorabil al Guvernului.

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Propunerea va fi supusă plenului Camerei Deputaților spre aprobare, aceasta fiind camera decizională.

 

 

 

Revista –    Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia aprilie 2017 (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Un comentariu;

Sus