Oferte locuri de munca top

Se instituie zone de protectie si siguranta pentru capacitatile termice

Pentru construcțiile care se realizează în vecinătatea capacităților termice operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică emit avize de amplasament

după noi norme.

În acest sens, a intrat în vigoare norma tehnică privind modalitatea de determinare a zonelor de protecție și zonelor de siguranță pentru capacitățile termice din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică.

Pregatiri pentru construirea unui parc logistic

Norma va fi aplicată pentru:

* proiectarea, construirea, reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea capacităților termice instalate în regim definitiv sau temporar

* emiterea avizelor de amplasament pentru obiective (construcții/ instalații/amenajări peisagistice) care se realizează în vecinătatea capacităților termice

* stabilirea de restricții și interdicții pentru realizarea de construcții/ instalații/amenajări peisagistice în vecinătatea capacităților termice.

Capacitățile termice pentru care se instituie zone de protecție și zone de siguranță sunt: centralele termice; stațiile termice/punctele termice/modulele termice, precum și rețelele termice de transport și de distribuție, subterane și supraterane.

Pentru rețelele termice subterane și supraterane se stabilesc următoarele zone de protecție și zone de siguranță:

* pentru conducte amplasate subteran:

– zona de protecție — suprafața totală a proiecției în plan orizontal a conductei/canalului termic, după caz;

– zona de siguranță — în limita a 10 m în exteriorul zonei de protecție;

* pentru conducte amplasate suprateran:

– zona de protecție — suprafața formată de proiecția suporților și a conductelor pe toată lungimea acestora;

– zona de siguranță — în limita a 10 m în exteriorul zonei de protecție.

Teren pregatit pentru edificarea de vile

La stabilirea zonelor de siguranță comune cu alte obiective se va respecta principiul priorității zonei de protecție/zonei de siguranță care are dimensiunea cea mai mare, respectiv se va păstra distanța cea mai mare de protecție/de siguranță dintre cele reglementate pentru fiecare obiectiv.

Un teren situat în zona de siguranță a unui obiectiv, care constituie și zona de protecție a altui obiectiv, se supune restricțiilor acesteia din urmă.

 

Descărcați aici

Login Required

Sus