Oferte locuri de munca top

Scutirile pentru plata chiriilor, votate de Senat

Senatul a adoptat ieri prevederile legislative prin care pot fi suspendate plățile pentru chiriile imobilelor înregistrate ca sedii sau puncte de lucru. Pentru acest proiect, senatorii au acordat 90 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă și 1 abținere. Următorul pas este dezbaterea de la Camera Deputaților, care este forul decizional.

Conform proiectului de lege, pot suspenda la cerere plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii sau puncte de lucru, fără plata dobânzilor și alte penalități asemănătoare, următoarele entități:

* locatarii

* operatorii economici

* profesioniștii

* autoritățile publice și entitățile juridice de drept privat.

Activitatea acestora trebuie să fi fost întreruptă sau restrânsă prin aplicarea unor acte ale autorităților publice în perioada de aplicare a stării de urgență.

Locatorii care nu încasează contravaloarea chiriei ca urmare a aplicării suspendării sunt scutiți de la plata obligațiilor față de bugetul de stat aferente chiriilor neîncasate pe perioada stării de urgență și față de bugetele locale în privința impozitelor și taxelor pe clădiri și teren, care se datorează proporțional cu numărul de zile din anul 2020, cu excepția perioadei de aplicare a stării de urgență și suspendării plății chiriei pentru folosința imobilelor.

Proiectul prevede că aceste facilități se vor aplica pe toată durata stării de urgență instituită, dar nu mai mult de 90 de zile, calculându-se pentru fracție din fiecare lună.

Contractele de închiriere vor fi prelungite cu durata pentru care s-au aplicat scutirile.

Propunerea urmează să se aplice contractelor de închiriere și chiriilor până la sfârșitul lunii următoare lunii în care starea de urgență încetează.

”Rațiunea propunerii constă în faptul că reluarea folosinței imobilelor în cauză nu este imediat generatore de venituri, astfel încât unii operatori economici sau profesioniști să fie în situația în care să nu poată achita contravaloarea folosinței imobilelor la data la care starea de urgență încetează. Facturile emise pentru luna martie urmează a fi anulate și sumele deja achitate, restituite de îndată, pentru ca efectele scutirilor să fie în mod echitabil aplicate tuturor părților contractante”, arată inițiatorii.

 

 

Citiți și:

Proiect rezidential cu 47 mii scd, autorizat

Ansamblu de trei blocuri, autorizat

Aproape 22 mil euro pentru modernizarea unui drum regional

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2020

Sus