Oferte locuri de munca top

Scutire de impozit pe profitul reinvestit in anumite active

De la 1 ianuarie 2023 au intrat în vigoare prevederile unui nou ordin al ministrului de Finanțe.

Acest ordin stabilește care sunt activele utilizate în activitatea de producție și procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit pe profitul reinvestit.

Aceasta potrivit Codului Fiscal.

Astfel, activele sunt prevăzute în următoarele subgrupe și clase din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului:

a) clasa 1.1.1. „Clădiri industriale”;

b) clasa 1.1.2. „Construcții ușoare cu structuri metalice (hale de producție, hale de montaj etc.)”;

c) clasa 1.1.3. „Centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni”;

d) clasa 1.1.4. „Centrale termoelectrice și nuclearo-electrice”;

e) clasa 1.2.1. „Clădiri agrozootehnice”;

f) clasa 1.2.2. „Construcții agricole ușoare (barăci, magazii, șoproane, cabane)”;

g) clasa 1.2.3. „Depozite de îngrășăminte minerale sau naturale (construcții de compostare)”;

h) clasa 1.2.4. „Silozuri pentru furaje”;

i) clasa 1.2.5. „Silozuri pentru depozitarea și conservarea cerealelor”;

j) clasa 1.2.7. „Construcții pentru creșterea animalelor și păsărilor, padocuri”;

Important proiect de constructii ingineresti, in pregatire

k) clasa 1.2.8. „Heleșteie, iazuri, bazine; ecluze și ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultură”;

l) clasa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantații pomicole și viticole”;

m) clasa 1.2.10 „Sere, solarii, răsadnițe și ciupercării”;

n) subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”;

o) subgrupa 2.4. „Animale și plantații”.

Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile acestui ordin.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus